Šestý ročník festivalu Věčná naděje zahájí Verdiho Requiem ve výjimečném provedení

Krása Quartet – jedno z hudebních těles, které na festivalu vystoupí

Ve dnech 23. 2. – 30. 3. proběhne šestý ročník festivalu Věčná naděje. Zahajovací koncert představí 23. února v kostele sv. Šimona a Judy v Praze Requiem Giuseppa Verdiho v provedení, které proběhlo v terezínském ghettu roku 1943  – se sólisty, sborem a klavírním doprovodem. Vystoupí Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a sólisté Jana Sibera, Jana Sýkorová, Tomáš Černý a Jozef Benci s klavírním doprovodem Heleny Fialové za řízení dirigenta Tomáše Braunera.

Věčná naděje nabídne také koncerty Iva Kahánka, Krása Quartetu, Tria Bohémo, přednášku o hudbě v ghettu Terezín  či filmovou projekci dokumentu Defiant Requiem a mnoho dalšího.

„Nápad na uskutečnění Verdiho Requiem ve mně zrál od roku 2020, kdy jsem přijal pozici festivalového dramaturga. Ale není provedení kolosálního díla za doprovodu jediného klavíru bláznivou ideou? Není, ubezpečil mě sbormistr Petr Fiala. Díky konotacím jde o velmi silný příběh, který stojí za provedení, za reprízu, za dramaturgickou zmínku do naší pomyslné kroniky. Podnětem bylo i letošní 80. výročí tzv. terezínského provedení, výročí 210 let od narození Giuseppe Verdiho a významné životní jubileum Petra Fialy,“ říká dramaturg festivalu Věčná naděje Petr Nouzovský.

Rafael Schächter byl československý hudební skladatel, pianista a dirigent židovského původu, který se aktivně podílel na kulturním životě v terezínském ghettu. Díky neutuchající touze po provozování milované hudby, která ho neopustila ani v tragických chvílích jeho života, vznikla neopakovatelná představení Figarovy svatby, Prodané nevěsty či Requiem Giuseppe Verdiho. V případě Verdiho velkolepého díla se jednalo o největší hudební projekt, který se v Terezíně uskutečnil.

Novodobé reprízy tohoto tematického programu včetně promítání filmu Defiant Requiem proběhly v Terezíně v rámci MHF Pražské jaro a taktéž v Katedrále sv. Víta, však vždy ve verzi symfonické čili za doprovodu orchestru. Věčná naděje představí historickou rekonstrukci terezínského provedení, které se uskutečnilo šestnáctkrát vždy pouze za doprovodu klavíru. Půjde o emocemi nabitý večer ve svrchovaně profesionálním provedení. Na koncertě se představí jedno z nejlepších evropských sborových těles Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a šéfdirigenta FOK Tomáše Braunera. Sólisty večera budou 23. února v kostele sv. Šimona a Judy v Praze Jana Sibera, Tomáš Černý, Jana Sýkorová a Jozef Benci. Promítání dokumentárního filmu Defiant Requiem, nominovaného roku 2014 na dvě ceny Emmy Awards v kategoriích zpravodajství a dokument, proběhne 9. března v Bio Oko.

Festival dále uvede benefiční klavírní recitál Iva Kahánka v Zrcadlové kapli Klementina, Krása Quartet s přednáškou Prof. PhDr. Lubomíra Spurného a Ph.D., Evy Hazdrové-Kopecké ve Winternitzově vile, Trio Bohémo v kostele sv. Vavřince či speciální koncert Terne Čhave v pražském Vzletu. Přímo pro Věčnou naději vzniklo ve spolupráci s Terne Čhave pásmo romských písní, které v koncentračních táborech vznikly nebo s romských holocaustem souvisejí. Kromě Verdiho představí hudebníci dílo Hanse Krásy, Ludwiga van Beethovena, Pavla Haase, Gideona Kleina, Franze Schuberta, Bély Bartóka, Dmitrije Šostakoviče či  Benjamina Yusupova.

„Terezínští autoři dávají světu naději. Naději v to, že jejich hudba má šanci na přežití, i když měla být navždy umlčena,“ dodává Nouzovský.

Festival Věčná naděje se od roku 2017 systematicky věnuje prezentaci děl hudebních skladatelů i hudebníků tvořících v těžko představitelných podmínkách koncentračních táborů během 2. světové války. Vstupenky na festival Věčná naděje a detailní program naleznete na vecnanadeje.org

Program 6. ročníku festivalu Věčná naděje

23. 2. 19:30

Terezín 1943 – Giuseppe Verdi: Requiem

Kostel sv. Šimona a Judy

Český filharmonický sbor Brno

Petr Fiala – sbormistr

Tomáš Brauner – dirigent

Helena Fialová – klavír

Jana Sibera – soprán

Jana Sýkorová – alt

Tomáš Černý – tenor

Jozef Benci – bas

1. 3. 19:00

Přednáška o hudbě v ghettu Terezín + Krása Quartet

Winternitzova vila

Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. – mluvené slovo, projekce

Eva Hazdrová-Kopecká – mluvené slovo

Krása Quartet

Hans Krása – Téma s variacemi

Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“, op. 59 č. 2, 2. věta

Pavel Haas – Smyčcový kvartet č. 2, 1. věta

8. 3. 19:30

Ivo Kahánek: Klavírní recitál – benefiční koncert

Zrcadlová kaple Klementina

Vstupné zdarma na základě registrace

Gideon Klein – Sonáta pro klavír č. 1 (1943)

Franz Schubert – Impromptus pro klavír D. 899, op. 90 (výběr)

Pavel Haas – Suita pro klavír, op. 13

Béla Bartók – Sonáta pro klavír, Sz. 80

9. 3. 18:00

Defiant Requiem

Bio Oko

Devadesátiminutový dokumentární film, který byl roku 2014 nominován na dvě ceny Emmy Awards v kategoriích zpravodajství a dokument.

21. 3. 19:30

Terne Čhave: Romská hudba v době nesvobody

Vzlet

30. 3. 19:30

Trio Bohémo: Svatovavřinecká koncertní sezóna

Kostel sv. Vavřince

Kristina Vocetková – violoncello, Matouš Pěruška – housle, Jan Vojtek – klavír

Ludwig van Beethoven – Klavírní Trio č. 3 c moll, op. 1

Dmitrij Šostakovič – Klavírní Trio č. 1 c moll, op. 8

Gideon Klein – Ukolébavka

Benjamin Yusupov – Klavírní Trio č. 2 ‚Z židovských tradic‘

zdroj: Anna Mašátová