Před sto padesáti lety se narodil podnikatel, sladovník, mecenáš a čestný občan města Prostějova in memoriam Bruno Winter

15. října 1873 se narodila významná prostějovská podnikatelská osobnost, sladovník a pivovarník Bruno Winter. Pocházel z významné sladovnické židovské rodiny z Haňovic u Litovle, která působila na trhu se sladem v dobách rakousko-uherské monarchie a první republiky. Patřily jí sladovny v Haňovicích, na Klášterním Hradisku u Olomouce a v Prostějově. Absolvoval pivovarskou školu v Berlíně.

Společně s bratrem Karlem (1870–1912) vlastnil firmu Brüder Winter. Do společnosti vstoupil Bruno Winter v roce 1898. Firma se těšila skvělému renomé a svůj slad vyvážela pod obchodní značkou „Castello“ do řady evropských zemí a také do zemí Afriky, Ameriky, východní Asie a Austrálie.

Výroba piva však musela být pod tlakem konkurence v roce 1913 zastavena. V nevyužívaných prostorách bývalého pivovaru zřídil Bruno Winter továrnu na výrobu knoflíků Kornolith z rozemletých koňských a dobytčích kopyt.  I tato dobře prosperovala. Při vedení podniku mu výrazně pomáhal syn Hugo. Podnikatelskou činnost doplňovalo zpracování ovoce a zeleniny, výroba marmelády, kvašeného zelí a zmrazovaní zeleniny.

Bruno Winter byl také podporovatelem historie, tradic a všeho krásného. V letech 1900–1901 rád přijímal pohostinnost jeho rodiny a chodil k ní na občasné nedělní obědy akademický malíř Jano Köhler, který tehdy pracoval na výzdobě prostějovského zámku. 

Jeho velkým koníčkem byly historické hodiny. Rozuměl jim dokonale. Nejen je sbíral, ale i opravoval a stavěl. V průběhu let shromáždil rozsáhlou sbírku hodin a hodinek naší a zahraniční provenience od 15. do 19. století.  Byl také spolupracovníkem a podporovatelem prostějovského muzea (tehdy mělo název Národopisné a průmyslové museum města Prostějova a Hané).  Od roku 1926 byl členem Muzejního spolku. Od roku 1933 byl členem Kuratoria muzea a členem sekce pro zvelebení živností a uměleckého průmyslu.  Část své sbírky prezentoval ve dnech 8. – 22. září 1935 v muzeu na výstavě „Umělecké hodiny a hodinky 15. – 19. století“. Jeho exponáty u něj obdivovali 10. července 1938 také účastníci 19. sjezdu Svazu československých muzeí.

Z obavy před zabavením sbírky nacisty věnoval řadu svých exponátů muzeu. Například v roce 1938 odkázal muzeu jedenáct svých exponátů. Největší akvizice proběhla 24. března 1939, kdy odkázal muzeu soubor 66 hodin a hodinek. Další exponáty byly zakoupeny muzeem v roce 1943 z pozůstalosti. Jeho zásluhou muzeum už v roce 1940 vybudovalo hodinové oddělení. Winterovy hodiny a hodinky tvoří významnou část prostějovské sbírky a z celkového počtu 323 kusů jich třetina nese iniciály BW a jejich majitelem byl tedy Bruno Winter.   Součástí sbírky je také Winterem zhotovený model dřevěných gotických hodin. Věžní hodinový stroj zachovaný díky jeho prozíravosti, kdy uhradil jeho zrestaurování, byl v roce 2011 zapůjčen do expozice prostějovské radniční věže.

Muzeu také věnoval i další předměty, například portréty neznámých měšťanů, knihu pergamenových listin a pečetí, registra řemeslníků a pamětní mince. V roce 1912 daroval muzeu pískovcový židovský náhrobek vykopaný v základech bývalého lichtenštejnského dvora na nádvoří sladovny. Nese hebrejský nápis a pochází ze 17. století z bývalého židovského pohřebiště u hradeb a zde byl použitý druhotně při stavebních úpravách dvora.

Nástup nacismu znamenal nejen konec jeho podnikatelské a mecenášské činnosti, ale i konec jeho života.  Sladovna byla v roce 1941 arizována a výroba sladu byla zastavena. Bruno Winter se otrávil ve svém bytě společně s druhou manželkou Terezií (* 13. 12. 1890 + 27. 6. 1942) v noci 27. června 1942 před nástupem do transportu do koncentračního tábora. Jsou pohřbeni na novém židovském hřbitově v Prostějově.

Jeho starší syn Hugo Adolf (*18. 9. 1905 + 16. 5. 1989), který žil ve Vídni, odešel na začátku války přes Francii do Velké Británie. Působil u 310. československé stíhací perutě RAF jako pozemní personál v Duxfordu. Dohlížel také na dceřinou továrnu na výrobu knoflíků Hornflowa, která byla před válkou vybudována Bruno Winterem v severozápadní Anglii. Později byl plně uvolněn pro práci v továrně. Po osvobození plánoval návrat do Československa a převzetí výroby v obou prostějovských podnicích. Pro jeho návrat zde také hlasovala většina zaměstnanců. Krátce před návratem však přišel únor 1948 a Hugo Winter zůstal i s rodinou natrvalo ve Velké Británii. Dodnes zde žijí jeho potomci, například dcera Carrol Williams, která je strážkyní historického odkazu rodiny Winterových. Mladší syn Kurt Winter (*10. 10. 1911 + 28. 2. 1943) byl zatčen gestapem a zavražděn v Osvětimi.

Odkaz a práci sladovny Winterových připomíná soukromá sladovna Castello v Blahoslavově ulici č. 13 v Prostějově.  K jejich odkazu se hlásí také názvem. Castello znamená v překladu zámeček nebo kapličku a právě dvě věže hvozdů vyobrazeny na znaku tuto kapličku nebo zámeček připomínají. Působí na našem trhu od roku 1992, kdy byla vyčleněna z Obchodních sladoven a privatizována.

Bruno Winterovi bylo 16. dubna 2018 zastupitelstvem města uděleno čestné občanství města Prostějova in memoriam. Jeho památku připomíná také kámen zmizelých instalovaný před domem rodiny Winterových v Blahoslavově ulici 27. října 2022. Jeho život a práci připomněla také výstava konaná v Galerii Špalíček prostějovského muzea (od 4. srpna do 30. října 2022) „Návrat domů nežádoucí. Mecenáš Bruno Winter.“

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém