Před dvěma sty lety se narodil Ignác Mandl, spolumajitel konfekční továrny bratří Mandlových

Ignác Mandl se narodil 17. října 1823 v Prostějově v židovské rodině Mosese Mandla. Společně se starším bratrem Mayerem Mandlem (1821–1888) vlastnili významnou konfekční továrnu a stáli u zrodu zdejšího oděvnictví.   

Bratr Mayer Mandl od krejčovského cechu v Plumlově získal tovaryšský list a vysvědčení krejčovského mistra. Od roku 1843 provozoval obchod s oděvy. Později je začal upravovat a vyráběl i nové oděvy. V roce 1855 koupil od Ehrenstamma dům v dnešní Uprkově ulici č. 20 (dříve Jugengasse Nr. 22, potom č. p. 72), kde vybudoval sklady a střihárnu.

25. prosince 1858 mu udělilo zemské místodržitelství oprávnění k tovární výrobě mužských, chlapeckých a dětských oděvů. Bylo to bezpochyby významné privilegium.  Jeho držitel měl na firmě císařského orla a označení „císařsko-královská privilegovaná zemská továrna“. V roce 1859 stal jeho společníkem bratr Ignác.

Objekty Mandlovy továrny se do roku 1908 nacházely na místě bývalé Ehrenstammovy továrny, v budově na rozhraní ulice Újezd a Svatoplukovy ulice. V roce 1860 firma v Prostějově zavedla Singerův šicí stroj. V šedesátých letech také provozovala tzv. zácvičné dílny, v nichž se připravovali specializovaní řemeslníci nebo se zaučovali bývalí tkalci. Firma také provozovala pobočné závody v Boskovicích, Brně a Vídni. Vlastní výroba byla založena z velké části na práci domácích krejčích. Zhotovovaly se hlavně kabáty zvané burnusy a různé druhy uniforem. Výrobky vyváželi například do Egypta, Turecka, Rumunska, Srbska a Jižní Ameriky.

Od roku 1908 firma sídlila v nových prostorách ve Sladkovského ulici nedaleko místního nádraží v Prostějově a od roku 1936 v Olomoucké ulici č. 5–9.  Ve vedení firmy byli později členové Mandlových – Zikmund Mandl, Alois Mandl, Arnold Mandl a Erich Mandl.

21. 7. 1921 se firma změnila na akciovou společnost s názvem Spojené továrny na oděvy J. a M. Mandl, výroba, obchod s oděvy a látkami. V roce 1942 byla firma arizovaná pod názvem Spojené továrny na oděvy Prostějov, Volkert a Starach. Majitelem byl vídeňský obchodník Erich Volkert.

Ignác Mandl zemřel 8. června 1902 ve Vídni a byl pohřben na starém židovském hřbitově v Prostějově. Mandlova továrna byla první konfekční továrnou v Prostějově. Letos si také připomínáme sto šedesát pět let od jejího založení. Postupně zde vznikla řada dalších továren, například H. Bergera, J. Pollaka, B. a A. Balleka a G. Sborowitze.

dům, kde se nacházely objekty továrny do roku 1908

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém