Konference Bílá místa v Brně

V neděli 12. května 2024 se v Brně uskutečnila 1. konference pořádaná MEHRINEM – Moravským židovským muzeem v prostorách Masarykovy univerzity. Tématem byla bílá místa židovské Moravy a Slezska. V jednom z pěti bloků přednášek a diskusí nechyběl se svým příspěvkem ani náš spolek Hanácký Jeruzalém. Zaměřili jsme se – jak jinak – na bílá místa „hanáckého Jeruzaléma“. Na ta totiž primárně narážíme zejména při ukládání kamenů zmizelých a v komentovaných prohlídkách Prostějovem židovským. A to přesto, že by se mohlo zdát, že z židovské historie je toho známo v Prostějově hodně…

„Na bílá místa narážíme ve všech oblastech naší popularizační činnosti. A když už doplníme jedno, objeví se další. V nedalekém Plumlově je nalezen náhrobek ze starého židovského hřbitova – ovšem čí? Patřil Jakobu Schreberovi. Kdo to ale byl? A jaký byl jeho vztah ke známé rodině Ehrenstammových? Nebo: Existoval příbuzenský vztah mezi Kateřinou Bobaschovou, která vařila pivo v židovských uličkách, a Bruno Bobaschem, který odešel bojovat proti nacistům do britské mandátní Palestiny? Mimo jiné i o těchto bílých místech byla v rámci panelové diskuse řeč,“ říká Jana Gáborová, členka spolku Hanácký Jeruzalém.

Konference se účastnili i zástupci Muzea a galerie Prostějov, s prezentací zde vystoupil historik Filip Gregor, který se zaměřil na osudy vybraných prostějovských židovských osobností na pozadí Členské knihy muzejního spolku (1924–1946).

„Prostějovská židovská komunita měla před začátkem 2. světové války okolo 1.650 členů. V posledních letech se díky badatelské práci podařilo vrátit několika desítkám bývalých prostějovských sousedů – Židů zpět jejich tváře a přidat k nim životní příběh, který ale ve většině případů skončil tragicky. Opakem je osud Bruno Bobasche (1913–1978), jehož strýc – továrník Richard Bobasch (1883–1942), byl v letech 1927–1939 podporovatelem místního muzejního spolku. Nejenom tak díky této rodině, je v muzejních sbírkách uložena řada hmotných předmětů, které dokumentují historii prostějovské židovské komunity, ale také umělecký vkus některých jejich finančně zajištěných členů. Kolik prostějovských Židů bychom našli mezi členy místního muzejního spolku, jaké informace poskytuje o místních Židech Členská kniha muzejního spolku a jaký byl osud Bruno Bobasche, s jehož dcerou byla navázána užší spolupráce v roce 2022?“, to vše bylo předmětem příspěvku, jak uvedl Filip Gregor v anotaci ke své přednášce.

vložila: Jana Gáborová