Den architektury konaný 3. října 2020 měl téma: Prostějov – směr jih!

Spolek Prostor Prostějov uspořádal v sobotu 3. října 2020 Den architektury se zaměřením Prostějov – jih! Celostátně se konal již 10. ročník této akce. Spolek Prostor se k ní připojil počtvrté.

Už samotný sraz účastníků akce u hlavní brány Městského hřbitova v Prostějově dával tušit, co bude prvním objektem prohlídky. Ano, byl jím městský hřbitov, který má letos sto dvacáté výročí od svého založení. Zasvěcenými průvodci byli členové spolku Prostor architekti Vojtěch Jeřábek a Jiří Zakopal.

Novorenesanční bohatě zdobená vstupní brána, hlavní cesta se stromovou alejí, novorenesanční arkády zhotovené Čeňkem Venclíkem, zastavení u hrobů manželů Vojáčkových, rodiny Wichterlovy a básníka Jiřího Wolkera – to vše tvořilo hlavní náplň prohlídky hřbitova.

obřadní síň městského hřbitova

Dalším objektem byla smuteční obřadní síň postavená v letech 1973–1977 podle projektu architekta Blahoslava Adamíka. „Nástupní prostor před síní je uzavřen arkádami, které odkazují na Venclíkovy arkády. Přecházejí ve vznosné oblouky hlavního průčelí rytmizovaného dvěma štíhlými pylony,“ uvedl Vojtěch Jeřábek a zároveň poukázal na harmonické a důstojné pojetí stavby. Účastníci se potom dostali do prostor obřadní síně, provozních prostor objektu, na kůr a do atriového dvora se zahradní úpravou.

Prohlídku hřbitova zakončil objekt kolumbária (z roku 1931) a na něj navazujícího arkádového kolumbária s obkladem z červeného mramoru.

Potom už skupina směřovala kolem zahrad do areálu staré nemocnice. Dalším objektem zájmu byl totiž obytný dům pro řádové ošetřovatelky a ženský služební personál postavený v roce 1933 podle projektu architekta Eduarda Žáčka.  Jedná se o jednu z nejlepších staveb v Prostějově a výjimečně podařený příklad funkcionalistické architektury od významného architekta, který ovlivnil moderní architekturu Prostějova. Navíc se budova z velké části zachovala v původním stavu.

dům v areálu někdejší staré nemocnice

„Třípodlažní stavba se skládá ze dvou k sobě kolmých křídel. V rámci jedné budovy se zde spojily dvě odlišné části: ubytovací a společenská tvořená jídelnou a kaplí,“ uvedli oba architekti. Současně seznámili přítomné s původními plány a dalšími zajímavosti včetně role architekta Žáčka. „Eduard Žáček byl renomovaným architektem a v Prostějově se podílel na projektech řady budov, například odborných živnostenských škol (průmyslová škola, Lidická 2) či obytného a obchodního domu Eveliny Fleischerové (Svatoplukova 64),“ doplnil Jiří Zakopal.

A jaká je historie a současnost objektu? Do roku 2003 se zde nacházely laboratoře a lékárna. Potom následovala léta chátrání a devastace. V červnu 2016 byl prohlášen kulturní památkou. V říjnu téhož roku jej Olomoucký kraj prodal brněnskému družstvu HOME FIT Plus. Loni v létě byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce objektu.

A dnes už jej můžeme vidět v plné své kráse. Zároveň už má i své obyvatele. Nacházejí se zde převážně jednopokojové byty s příslušenstvím určené seniorům a tzv. startovací byty pro mladé. Ještě zbývá dořešit využití a úpravy západní části objektu, 

pravdě podobně pro poskytování sociálních služeb.

„Rekonstrukce exteriéru je velmi zdařilá,“ konstatovali shodně oba průvodci a dodali: „Budova je po rekonstrukci bezbariérová (výtah a bezbariérový vchod z východní části) a zajímavým prvkem je také anglický dvorek.“

Fundovaný výklad průvodců byl doplněn řadou plánů, fotografií i kvízem. Akci provázelo nejen krásné, teplé počasí, ale i velký zájem Prostějovanů.  

Hana Bartková