Československá pomoc Státu Izrael

V letošním roce si připomínáme 75. výročí vzniku novodobého Státu Izrael. Československo tehdy hrálo poměrně důležitou roli při pomoci nově se ustavujícímu státu a zejména jeho obraně před okamžitou reakcí ze strany arabských sousedů. Sérii přednášek na toto téma připravil a na různých místech představí člen spolku Hanácký Jeruzalém Jaromír Vykoukal.

Zde je první pozvánka do Žamberka: