I letos jsme se účastnili Noci kostelů

V pátek 2. 6. 2023 se uskutečnil už 15. ročník celostátní akce Noc kostelů. V Prostějově jsme se podruhé jako spolek připojili – opět ve spolupráci s historikem prostějovského muzea Filipem Gregorem. V bývalé synagoze, nyní v kostele Husův sbor v Prostějově, jsme představili slavné prostějovské stavby židovsko-česko-německého soužití i mobilního průvodce Prostějovem židovským.

Číst více… „I letos jsme se účastnili Noci kostelů“

Noc kostelů 2023

Kostel Husův sbor – původně nová synagoga – Templ

V pátek 2. 6. 2023 se uskuteční další ročník akce Noc kostelů. Opět se k ní malým příspěvkem taktéž jako spolek připojujeme. Konkrétně v někdejší nové prostějovské synagoze – dnes kostele Církve čs. husitské – budeme mít společně s historikem prostějovského muzea Filipem Gregorem přednášku a také zde odprezentujeme novou mobilní aplikaci průvodce Prostějovem židovským. Náš dvojprogram přijde na řadu ve 20.00. Tak přijďte, těšíme se na vás!

Číst více… „Noc kostelů 2023“

Nový informační stojan u bývalé synagogy

Vedle vchodu do kostela Čs. církve husitské (Husova sboru) je nově instalován informační panel, který seznamuje nejen návštěvníky města s historií tohoto svatostánku. Ten byl původně vystavěn jako velkolepá nová synagoga – Templ – dle návrhu přerovského rodáka a později vídeňského architekta Jakoba Gartnera ve stylu zdobné secese.

Číst více… „Nový informační stojan u bývalé synagogy“

Před devadesáti lety zemřel prostějovský rodák židovského původu Ing. arch. Artur Stecklmacher

Narodil se 25. června 1888 v Prostějově v židovské rodině obchodníka Jakoba Abrahama Stecklmachera (*1857 + 1938) pocházejícího z Boskovic a jeho manželky Klotildy rozené Eislerové (*1863), rodačky z Prostějova (rodiče Jakob Eisler a Julie rozená Glassová). Jakob provozoval v místech dnešní Zlaté brány v Prostějově malý obchůdek s látkami a krejčovskými potřebami.

Číst více… „Před devadesáti lety zemřel prostějovský rodák židovského původu Ing. arch. Artur Stecklmacher“

Před 80 lety byl popraven prostějovský rodák, Masarykův tajemník, filozof Vasil Kaprálek Škrach

V loňském roce také za něj uložil spolek Hanácký Jeruzalém kámen zmizelých. Vasil Kaprálek Škrach se narodil 14. června 1891 v Prostějově v rodině vlasteneckého advokáta Josefa Škracha a jeho manželky učitelky a kulturní činitelky Marie Škrachové rozené Hořínkové. Vyrůstal v intelektuální rodině společně smladšími sourozenci Pavlou a Jiřím, pozdějším známým prostějovským advokátem a hudebníkem.

Číst více… „Před 80 lety byl popraven prostějovský rodák, Masarykův tajemník, filozof Vasil Kaprálek Škrach“

V neděli 21. května se uskuteční za účasti prezidenta republiky Petra Pavla ústřední pietní akce tohoto roku, tradiční Terezínská tryzna

21. května proběhne na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2023 převzal ministr kultury ČR Martin Baxa.

Číst více… „V neděli 21. května se uskuteční za účasti prezidenta republiky Petra Pavla ústřední pietní akce tohoto roku, tradiční Terezínská tryzna“

Před sto padesáti lety zemřel lékař, židovský učenec a lidumil Gideon Brecher

Gideon Brecher s manželkou Josephinou

Gideon Brecher známý jako Gedalja ben Eliezer z Prostějova se narodil 14. ledna 1797 v Prostějově, kde získal základní židovské vzdělání. V osmi letech odešel studovat na ješivu do Ivančic, později do Mikulova. Zde studoval u vrchního zemského rabína Mordechaje Beneta. Potom působil jako soukromý učitel náboženství v židovských obcích v Rousínově a Lomnici.

Číst více… „Před sto padesáti lety zemřel lékař, židovský učenec a lidumil Gideon Brecher“

První arabsko-izraelská válka

Válka o nezávislost vypukla krátce po vyhlášení samostatného židovského státu 14. května 1948 a skončila v roce 1949. Důležitou roli sehrálo i tehdejší Československo, které svou vojenskou pomocí přispělo k vítězství Izraele. V podkrovním sále prostějovské Městské knihovny se uskuteční při příležitosti výročí založení novodobého Státu Izrael přednáška na toto téma. Přednášejícím je člen našeho spolku a popularizátor vojenské historie Jaromír Vykoukal.

Číst více… „První arabsko-izraelská válka“

Egon Hostovský – příběh spisovatele 20. století

V těchto dnech si připomínáme padesát let od smrti významného českého spisovatele 20. století Egona Hostovského. Jeho dílo a osobní příběh pokrývají značnou část 20. století. Je to příběh permanentního střetávání člověka s mocenskými a ideologickými ataky velkých dějin. Nikde nebyl vlastně doma, všude cizinec, Žid, exulant. Byl mistrem psychologického románu a vynikajícím vypravěčem s vazbami na Prostějov.

Číst více… „Egon Hostovský – příběh spisovatele 20. století“