Vilém Münz

Pocházel z Opavska, s maminkou se přistěhovali do Prostějova. V roce 1940 se dostal do armády v Marseille, dne 14. 1. 1940 byl vtělen k 8. dělostřeleckému pluku. Zhruba po čtyřech měsících, 30. 4. l940, byl přemístěn k 7. rotě téhož pluku. Dne 27. 7. 1940 byl vyloučen z čs. branné moci pro nesplnění branné povinnosti a předán britským úřadům k internaci do pracovního tábora. 23. 12. 1941 byl znovu prezentován a dne 10. 1. 1942 vtělen k ženijní rotě. Do pole odešel 1. 9. 1944. Z činné služby byl propuštěn 7. 7. 1945. Dne 24. 9. 1945 se vrátil zpět do Prostějova, kde 8. 1. 1946 zemřel, když spáchal sebevraždu jedem.

PhDr. Marie Dokoupilová, Muzeum a galerie Prostějov