Setkání s Vrchním zemským rabínem Karolem Sidonem v prostějovské knihovně