PURIM v hanáckém Jeruzalémě

Téma svátku PURIM se neslo v neděli 25. 2. 2018 aulou Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Spolek Hanácký Jeruzalém pořádal akci ve spolupráci s divadlem POINT a taneční skupinou RUT.

Přednášky o významu a historii tohoto nejveselejšího židovského svátku se ujal Jiří Klimeš ze Židovské obce Olomouc. PURIM slaví Židé jako připomínku záchrany svých souvěrců žijících v Perské říši v době krátce po zničení prvního jeruzalémského chrámu Babyloňany.

Následovalo pásmo tanců Z Ispámie do hanáckého Jeruzaléma skupiny RUT a divadelní skeč podle povídky Vojtěcha Rakuse– Motche a Rézi na židovském bále v podání malých „Poinťáků“.

Na akci se navzdory mrazivému počasí vypravily desítky Prostějovanů všech věkových kategorií a dle ohlasů odcházeli diváci velmi spokojeni. V samotném závěru si totiž mohli na vlastní kůži vyzkoušet několik izraelských kruhových tanců.