Naše aktivity

2017:

– V listopadu 2017 proběhla naše premiérová akce – přednáška O rušení hřbitovů a našich hodnotách. Podle ohlasů se líbila.

2018:

– 11. ledna 2018 proběhlo setkání s našim čestným členem Oferem Pelledem z Jeruzaléma. Navštívili jsme, podobně jako v létě 2017, starý i nový židovský hřbitov v Prostějově nebo špalíček. Podařilo se nám dokonce dostat i do staré synagogy. Její současná majitelka nás tam vpustila :-).

– V únoru roku 2018 jsme nabídli odlehčené téma: Veřejnosti jsme přiblížili židovský svátek PURIM. Svátek, který je také ve znamení jídla, pití, tance a masek.

– V červnu 2018 jsme uspořádali akci s názvem Cesta bez návratu. Šlo o pietní připomínku transportů židovských spoluobčanů do koncentračních táborů. Součástí bylo odhalení pamětní desky lidem transportovaným z Prostějova a okolí do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Deska je umístěna vně budovy prostějovského hlavního vlakového nádraží směrem ke kolejišti.

– V červenci 2018 jsme se účastnili brigády na novém židovském hřbitově za Brněnskou ulicí. Tu jsme spojili s  komentovanou prohlídku hřbitova.

– Koncem července 2018 nás opět navštívil náš čestný člen Ofer Pelled z Jeruzaléma.

– 6. 9. 2018 v 17:00 jsme zahájili vernisáží ve Špalíčku (Uprkova ulice 18) výstavu s názvem Zmizelé židovské město (s podtitulem znovuobjevené). Výstava, kterou pořádáme ve spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov, za podpory Federace židovských obcí v ČR, Židovského muzea Praha a Státním okresním archivem Prostějov potrvá do 18. 11. 2018.

– 17. 9. 2018 v 17:00 proběhla v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny přednáška člena spolku Jaromíra Vykoukala Padni komu padni. Tématem je tzv. Izraelsko-palestinský konflikt.

– 20. 9. 2018 jsme spolupořádali přednášku s názvem Židovský rok s Mgr. Táňou Klementovou. Přednáška se uskutečnila v hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, poté měli posluchači možnost navštívit výstavu Zmizelé a znovuobjevené židovské město (ve výstavních sálech Špalíčku).

– 21. 9. 2018 v 16:30 proběhla v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny přednáška na téma Masaryk fascinující a iritující. Pořadatelem byla Církev československá husitská a spolek Hanácký Jeruzalém.

– 10. 11. 2018 proběhla komentovaná prohlídka sladovny Castelo (sladovnu vlastnili dříve bratři Winterové).

2019:

 • 20. 1. 2019 se uskutečnila akce Izrael a my. Proběhla v Brně za účasti izraelského velvyslance Daniela Merona. Člen našeho spolku a zároveň Klubu vojenské historie Jaromír Vykoukal přednášel o židovských vojácích, kteří bojovali proti Hitlerovi ve Svobodově armádě.
 • 31. 1. 2019 proběhla ve spolupráci s naším spolkem v prostějovském Špalíčku  vernisáž výstavy Děvčata z pokoje 28 mapující nejen život děvčat v terezínském ghettu. Výstava je doplněna o sál s dokumenty, které se vážou k Prostějovu. Některé dokumenty čerpají z knihy Co oheň nespálil naší čestné členky Maud Beerové.
 • 26. a 28. 2. 2019 se uskutečnily dva doprovodné programy k výstavě Děvčata z pokoje 28. Půjde o edukační programy pro žáky škol, které vedla Táňa Klementová ze Židovského muzea v Brně. Žáci se pomocí dokumentů seznámili s osudy některých rodin z Protektorátu Čechy a Morava. Čekala je i vlastní badatelská práce.
 • 14. 3. 2019 od 16:00 hodin se uskutečnila „dvojpřednáška“ na téma: Antisemitismus v dobovém tisku. Od Mnichova k Protektorátu. Místem konání byla farní budova Českobratrské církve evangelické, U Kalicha 1, Prostějov.
 • 14. 4. 2019 se uskutečnila v rámci Bran památek dokořán akce Prostějov židovský. Účastníci navštívili někdejší novou synagogu – dnes Husův sbor, absolvovali komentovanou prohlídku Husova sboru, procházku Demelovou ulicí ke Špalíčku. Zastavili jsme se i v ulici Sádky u někdejšího domu Gideona Brechera. Připravena byla komentovaná prohlídka starého židovského hřbitova ve Studentské ulici a na závěr prohlídka nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí.
 • 2. 5. 2019 se uskutečnilo první veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa v Prostějově. Doprovodnou akcí je výstava fotografií obětí šoa, kterou mohou návštěvníci zhlédnout v někdejší synagoze – dnešním Husově sboru (zhruba do konce května 2019).
 • 29. 8. 2019 v 17:00 hodin se v prostějovském Špalíčku uskutečnila vernisáž výstavy Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji.
 • 8. 9. 2019 od 14:00 do 16:00 hodin se v rámci Dnů evropského dědictví uskutečnila komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí.
 • 10. 9. 2019  se uskutečnilo ukládání prvních 11 Stolpersteine v Prostějově. Konkrétně v ulicích Křížkovského uložením 5 kamenů, poté  1 kámen v ulici Kostelní, 1 na Pernštýnském náměstí, po jednom v ulicích Rejskova a Partyzánská a  2 v ulici Erbenova.
 • 19. 9. se konala přednáška paní Táni Klementové ze Židovského muzea Brno na téma: Hebrejská abeceda. Přednáška proběhla ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém.
 • 10. 10. 2019 od 17:00 se v přednáškovém sále Muzea Prostějovska uskuteční doprovodná přednáška člena našeho spolku a člena Klubu vojenské historie DUKLA Jaromíra Vykoukala k výstavě Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji.
 • 15. 10. 2019 od 17:00 se ve výstavním sále Státního okresního archivu v Prostějově, Třebízského 1 uskuteční přednáška na téma Nejstarší židovské pohřebiště v Prostějově. Přednášející je Tereza Holasová, studentka bakalářského studia oborů archeologie a judaistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • 4. 11. 2019 od 17:30 se v podkrovním sále Městské knihovny Prostějov uskuteční tradiční Den pro Izrael. Jde o diskusní večer s RNDr. Mojmírem Kallusem, Ing. Jaromírem Vykoukalem a Ing. Danielem Žingorem na téma: Proč stojíme za Izraelem?! Izraelsko – palestinský konflikt, EU a my.