Otto Walter Deutsch, Peter Deutsch, Mirko Engel

Maud Beerová ve své knize Co oheň nespálil napsala:

Pamatuji lidi z naší prostějovské židovské obce, kteří zahynuli, kteří se nevrátili, jak jsme těsně po válce říkali… Pamatuji si hlavně na děti a mládež – mně přirozeně nejbližší. Pořád je vidím před svým duševním zrakem. Jako většina Prostějovanů byli v Terezíně sotva  dva týdny, tedy přímo ze šlojsky – karantény šli do Malého Trostince. V Malém Trostinci nebyly plynové komory – cpali je nahé či oblečené do dušegubek – náklaďáků, ve kterých byli za jízdy na pohřebiště udušeni výfukovými plyny. Viděla jsem v televizi polskou ženu, která o tom svědčila a v  Lanzmannově filmu Šoa je zmínka o stížnostech Němců, že v autech to dlouho trvá.

Také rodiny Deutschových zahynuly v Malém Trostinci. Tento dům č. 23 na náměstí T. G. Masaryka byl jejich posledním bydlištěm před deportací do Terezína.

Otto Walter Deutsch se narodil 5. března 1929 v Prostějově. Otec Jakob měl obchod s pánskými oděvy v Brecherově (Uprkově) ulici č. 14. Bydleli v Rašínově (nynější Dukelské) bráně č. 1. Třináctiletý Otto byl s rodiči Jakobem a Marií Deutschovými deportován 26. června 1942 do Terezína a odtud do Malého Trostince, kde byli zavražděni.

Vřele na něj vzpomínala Maud Beerová, oba byli totiž stejný ročník narození – 1929  : … Mí spolužáci z náboženství a kroužku… a mezi nimi Otík Deutsch….“ Jednalo se o výuku židovského náboženství ve škole v Rejskově ulici, učitelem byl Pinchas Brőssler.

Petr Deutsch se narodil 3. března 1933 v Prostějově v rodině obchodníka s textilním a galanterním zbožím Josefa Deutsche v Brecherově (Uprkově) ulici č. 4. Prodával také šaty, obuv, prádlo, sukno, cukroví, čokoládu a ovoce o trzích a kostelních slavnostech.  26. června 1942 byl devítiletý Petr s otcem a nevlastní matkou Hertou deportován do Terezína a odtud do Malého Trostince, kde byli zavražděni.

Miroslav Engel se narodil 21. srpna 1936. Deportován do Terezína byl 14. července 1942 a odtud dál do Malého Trostince. Miroslav Engel byl v Trostinci zavražděn ve věku 6 let…

připravila: Hana Bartková