Nejstarší židovský hřbitov

Příliš mnoho informací o něm nemáme, nicméně historikové uvádějí, že Židům bylo v Prostějově vykázáno místo k pohřbívání mimo městské hradby u hradebního příkopu od Plumlovské brány kolem tří bašt až k Brněnské bráně. Téma nejstaršího židovského hřbitova v Prostějově rozebírá ve své bakalářské práci Tereza Holasová, která v roce 2019 měla v prostějovském archivu přednášku. Podrobnější informace naleznete zde.