Leopold Goldschmied (1867–1935)

Rabín a spisovatel

Leopold Goldschmied se narodil v roce 1867 v Lučenci, v tehdejších Uhrách.  

V roce 1897  přichází do Prostějova, kde působí jako rabín.

Byl však i spisovatelem. Je autorem stati Geschichte der Juden in Prossnitz. In: Hugo Gold: Die Juden und Judengemeinden Maehren in Vergangenheit und Gegenwart, Brno 1929, s. 491 – 504 a mnoha dalších pojednání.

Dr. Leopold Goldschmied působil jako rabín v Prostějově až do své smrti, tedy osmatřicet let. Zemřel 17. února 1935 ve svých osmašedesáti letech. Je pohřben na novém židovském hřbitově v Prostějově za Brněnskou ulicí.

Takto na něj vzpomíná ve své knize Co oheň nespálil prostějovská rodačka Maud Beerová:

Když jsem byla ještě malým děvčátkem, působil v Prostějově pan rabín Goldschmied. Bydlel v Havlíčkově ulici jako tehdy my – dobře jsem jej znala. Starý pán v tmavém oděvu s vysokým kloboukem. Pan rabín zemřel, když mi bylo kolem pěti let. Setkala jsem se s pojmem smrti poprvé ve věku, ve kterém jsem již byla schopná uvažovat. Smrt pana rabína na mě udělala hluboký dojem…

zdroj: Co oheň nespálil, Maud Beerová, vydáno v roce 2005

vložila: Jana Gáborová

Leopold Goldschmied mladá léta