Lékař a spisovatel Adolf Brecher

4. dubna 1831 Prostějov – 13. dubna 1894 Olomouc

Adolf (Áron) Brecher se narodil 4. dubna 1831 v Prostějově jako druhý ze tří synů rodičům – prostějovskému lékaři, spisovateli a učenci Gideonu Brecherovi (Gedalja ben Eliezer) a  Josephině (Hajle) Zadekové. Jeho rodný dům měl číslo 42 v tehdejší Židovské ulici. Dnes se v těchto místech nachází tržnice (za kostelem Povýšení sv. Kříže).

Gymnázium studoval v Prešpurku (Bratislavě) a v Praze. Následovala studia na ješivě v Mikulově. Medicínu a zároveň i židovská studia absolvoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Od roku 1859 žil a působil v Olomouci. Pracoval jako praktický lékař a šéflékař na drahách.

Brecher měl řadu veřejných a kulturních aktivit. V roce 1861 byl zakladatelem židovského náboženského spolku v Olomouci, který zřídil modlitebnu a hřbitov a v roce 1891 se změnil v židovskou obec. Byl členem Šlaráfie – spolku šprýmařů a vtipálků, kteří se scházeli po olomouckých hostincích a navzájem si četli své humoristické texty. Svoji šlarafovskou lyriku publikoval pod pseudonymem rytíř Kax Nevyčerpatelný. Byl také členem Hudebního spolku. V Olomouci vykonával funkci místopředsedy Židovské obce, byl čestným členem Židovské obce v Prostějově.

Byl rovněž literárně činný. Napsal knihu hádanek Sphynx a humoristické básně Bunter Kram aj. Překládal z maďarštiny do němčiny Petöfiho verše, do němčiny přeložil Vrchlického verše. Hlavním překladatelským dílem je metrický překlad žalmu z hebrejštiny do němčiny – Die Psalmen, (Wien, 1862). Upravoval a posmrtně vydal některé spisy svého otce. Jeho bratrancem byl známý orientalista a bibliograf Moritz Steinschneider (1816–1907) a vnukem architekt a filozof Paul Engelmann (1891–1965).

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém

Z knih Adolfa Brechera                 

– Žalmy / übersetzt von Adolf Brecher  (Wien, W. Braumüller 1864)

-Hochzeits carmen zur Feier der silbernen Hochzeit des Herrn Leopold und der Frau Fanny Engelman am 20. November 1878     (Olmütz, J. Groák 1878)

– Schlaraffiana: Vorträge gehalten in der Schlaraffia Olomucia a. D. 1884 (Olmütz, J. Groák 1884)

– Bunter Kram / A. Brecher   (Gera, C. B., Griesbachs Verlag, 1888)

– In müβigen Stunden: heitere Gedichte / von Adolf Brecher (Olmütz, Josef Groák 1890)

– Weinlied: für Männerchor: op 10 ( componirt von Karl Čížek, Gedicht von Alexander Petöfi, in´s  Deutsche übertragen von Dr. Brecher  (Wien, Adolf Robitschek 1890)