Kamil Richter

„Vojín – nováček“ odvedený 8. 2. 1942 „s vadou“ k autorotě 1. čs. samostatného praporu v SSSR. Rodák z Těšína (30. 9. 1899) se roku 1904 s rodinou přistěhoval do Prostějova. Stal se obchodníkem. Oženil se s Lolou rozenou Seligerovou, narodil se jim syn Tomáš. Po vypuknutí války uprchl, pak byl internován v Nisku, odtud utekl do Sovětského svazu, kde bojoval v jednotkách Rudé armády. Roku 1945 se vrátil do Prostějova, ale jeho žena ani syn nepřežili. Roku 1950 se vystěhoval do Rio de Janeiro.

PhDr. Marie Dokoupilová, Muzeum a galerie Prostějov