Ignaz Brüll

7. 11. 1846 Prostějov – 17. 9. 1907 Vídeň. Klavírní virtuóz hudební skladatel a pedagog.

Prostějov je rodištěm u nás téměř zapomenutého hudebního skladatele a především výborného pianisty Ignaze Brülla. Oba jeho rodiče od mládí spojovala láska k hudbě, zpívali a hráli na domácích hudebních večírcích a jeho matka hrávala na dobročinných koncertech na klavír. Rodinné prostředí mu už v útlém dětství zprostředkovalo kontakt s hudbou a nasměrovalo jeho pozdější vývoj. Základům hry na klavír jej naučila jeho matka, výborná klavíristka.

Kolem roku 1850 se přestěhoval s rodiči do Vídně, kde získal hudební vzdělání a kde se utvářel jeho lidský a hudební růst. Na vídeňské konzervatoři studoval klavír u Julia Epsteina a skladbu jej vyučovali Johann Rufinatscha a Felix Otto Desshoff. Na prvním samostatném klavírním koncertu, kterým se představil ve dvaceti letech vídeňskému publiku, zahrál také vlastní skladby a zahájil tak svou úspěšnou koncertní kariéru. Byl uznávaným interpretem skladeb Beethovenových, Schumannových a Chopinových, se kterými procestoval téměř celou Evropu. Jako vynikající pianista upoutal pozornost Johanese Brahmse. Oba umělci se spřátelili, často spolu čtyřručně hrávali a v pozdější době mu Brahms stále častěji svěřoval svá díla k prvnímu provedení. Brahms říkával: „Jak něco zní, co jsem udělal, vím teprve tehdy, až jsem to slyšel od Brülla„.

Brüll nebyl jen vynikající klavírista, prosadil se i jako hudební skladatel. Proslavil se především dvěma koncerty pro klavír a orchestr a deseti operami (první operu složil v osmnácti letech). Autorem libreta k jeho nejslavnější opeře Das goldene Kreuz, která měla premiéru v roce 1885, byl Salomon Hermann von Mosenthal. Hrála se v Německu, v Metropolitní opeře v New Yorku, úspěšná byla i v Národním divadle v Praze, kde byla uvedena v letech 1876, 1889 a 1914, a také v Brně. Na evropských operních jevištích slavily úspěch i jeho další opery – Bianca, Kamenné srdce, Zemský mír či Šach králi. Brüll je autorem mnoha nástrojových a vokálních skladeb, ty však u nás příliš známé nejsou.

Ignaz Brüll se věnoval také činnosti pedagogické vychoval celou řadu vynikajících klavíristů, učitelů a hudebních skladatelů. V letech 1872 – 1878 působil na Horákově klavírní akademii ve Vídni jako profesor hry na klavír a od roku 1881 byl jejím ředitelem. V této době projevila také pražská konzervatoř zájem získat ho do svého pedagogického sboru a jmenovat profesorem; tento záměr se však nepodařilo uskutečnit.

Ignaz Brüll byl uměnímilovným člověkem, v jeho vídeňské vile se setkávali nejen hudebníci, ale také básníci, výtvarníci či lékaři. Častými hosty u něj bývali Karl Goldmark, Robert Fuchs, Johanes Brahms, Gustav Mahler, Eusebius Mandyczewski nebo český houslista František Ondříček.

O skladatelově vztahu k původní vlasti toho moc nevíme, podle pamětí jeho sestry pobýval v mládí ve Františkových Lázních a ve stáří se sám léčil v Karlových Varech. Na to, aby se v jeho tvorbě našly stopy inspirace moravskou či českou lidovou hudbou, se z Prostějova odstěhoval příliš brzy. Přesto ale patří k významným osobnostem prostějovské hudební kulturní historie.

Ignaz Brüll je pohřben na Centrálním hřbitově ve Vídni.

-dr-

z knihy Osobnosti Prostějovska, Klub historický a státovědný 2012