Firma Gustav Sborowitz

firemní veduta

Firma byla založena v roce 1898 pod názvem „Gustav Sborowitz“ a toto jméno jí zůstalo až do roku 1913, kdy byl k firmě přibrán nejstarší syn Max a oficiální název byl změněn na „Gustav Sborowitz a syn“. V roce 1921 se stal spolumajitelem firmy i Fritz Sborowitz a později i dva další synové Hans a Bruno. Po smrti Gustava Sborowitze v roce 1928 vedení firmy převzali všichni čtyři bratři. Název firmy byl v roce 1933 změněn na Sbor., Gustav Sborowitz a syn, tovární výroba oděvů všeho druhu. Pod tímto názvem existovala až do roku 1924, kdy byla arizována a předána Němci L. Mittelbauerovi.

Tento podnik jako první zaváděl dílenskou výrobu oděvů s velmi důslednou dělbou práce a s uplatněním důležitých zkušeností i techniky ze zahraničí. Stalo se tak v roce 1928 a tento primát není pouze prostějovský, ale vztahuje se na celou tehdejší republiku. Umístění továrny bylo v ulici Olomoucká číslo 23. V současné době je objekt v soukromém vlastnictví a je upraven k bytovým účelům.

Bez zajímavosti není ani fakt, že dříve než G. Sborowitz započal v roce 1901 tovární výrobu konfekce, provozoval obchod se starým i novým šatstvem. První šicí dílnu měl ve dvoře kasáren, v místě, kde dnes stojí prostějovská radnice.