Karol Sidon: Derech chajim (Cesta života) – Maharalův komentář

Datum a čas
13.11.2019 17:00 - 19:00

Místo konání
Centrum judaistických studií
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Olomouc
Přednáška se bude věnovat  sbírce židovské etiky, zahrnuté do Mišny a Talmudu, a komentáři  pražského Maharala k ní. Konkrétně se bude soustředit na 1. mišnu 2. kapitoly. Je uvedena ústřední otázkou, již si klade každý čestný člověk: Která je ta nejpřímější cesta, již by si měl člověk zvolit? A odpovídá na ni: Ta, jež je ozdobou toho, jenž se po ní vydal, a setkává se se souhlasem od lidí.