Jom ha-šoa

Datum a čas
02.05.2019 14:00 - 15:30

Místo konání
Prostějov, prostor před muzeem
nám. T. G. Masaryka
Prostějov
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu. Poprvé se uskuteční i v Prostějově, v prostoru před muzeem, nám. T. G. Masaryka. Ve čtvrtek 2. 5. 2019 14:00 – 15:30.