Židovský hřbitov – nový v Prostějově (rekapitulace po roce)

Na počátku ½ věku praotce Abrahama sumarizuji, archivuji, čistím, … – a nyní hřbitov. Za poslední rok se Nový židovský hřbitov v Prostějově za Brněnskou ulicí viditelně proměnil k lepšímu. Je udržovaný, probíhají zde pravidelné brigády i komentované prohlídky. Jaké práce zde konkrétně proběhly? Rekapituluje správce hřbitova Rudolf Dub:

„Nový židovský hřbitov jako celek tvoří spolu s bezkonfesním hřbitovem kulturní památku v seznamu MK ČR. Takových památek Prostějov moc nemá, bezkonfesní hřbitov je v majetku města, židovský po určitých peripetiích v majetku FŽO.

Prošel zásadní proměnou, a to razantní před více než deseti lety (musel bych jít do dokumentace), ale od té doby byl problém hlavně s pravidelnou údržbou. Nechci zde rozebírat, co, kdo, proč, jak, … ta doba je snad pryč.

Za poslední rok se Nový židovský hřbitov v Prostějově za Brněnskou ulicí viditelně proměnil k lepšímu (podle hesla: „Pochválím se sám, na doby: Raz, dva.“). Je udržovaný, probíhají zde pravidelné brigády i komentované prohlídky. Prostě: Ožil.

V prvé řadě je třeba předeslat, že práce jsou konzultovány se zástupcem správcovské společnosti Matana (pro majitele FŽO) Ing. arch. Jaroslavem Klenovským. Na činnosti se podílí kromě mé osoby a mé ženy také brigádníci, dobrovolníci, a to i členové spolku Hanácký Jeruzalém, byli tu i členové ŽO v Olomouci (2). Komentované prohlídky pomáhá zajišťovat například také badatel Ivan Čech, některé záležitosti podnikáme ve spolupráci s pracovníky prostějovského muzea (MaG PV) nebo Hanáckého Jeruzaléma.

Bohužel došlo i na nepříjemné věci, například krádež náhrobku (škoda několik set tisíc CZK), která byla nahlášena Policii ČR, nebo pokus o vniknutí do obřadní síně hřbitova, při němž došlo k poškození vstupních dveří (škoda v řádech desítek tisíc CZK). Také z těchto důvodů je nyní hřbitov trvale uzavřen a přístupný jen po předchozí domluvě, viz dále.

„Za uplynulý rok byl dále upraven a doplněn živý plot oddělující „živý“ hřbitov od záložní plochy pronajaté firmě FCC (bývalé technické služby). Zahájili jsme takto pravidelné sekání trávy mezi hroby a z obou stran hradeb po obvodu hřbitova. Došlo k výsadbě nových keřů, k očištění náhrobků od kopřiv a břečťanu a trávy, dále tráva je posekána – vše je nyní v souladu s vyhláškou páleno, nikdo nemá o 40 m3 biomasy zájem.

Brána, která byla zarezlá, je zprovozněna a dohledáváme klíče.

Následně chceme opravit dokumentaci týkající se tohoto hřbitova, zejména Knihu pohřbených, která byla vypůjčeny jednou z pozůstalých a dosud nevrácena.

V obřadní síni hřbitova jsme instalovali část výstavy mapující historii prostějovských židovských hřbitovů (nejstarší, starý, nový), to ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově (Mgr. Filip Gregor).

Aktuálně za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu a Mgr. Danielem Polakovičovem dokumentujeme všech 550 hrobů. Vyhledali jsme zhruba dvacítku nově známých pozůstalých a zahájili komunikaci s nimi.

Ve spolupráci s ŽO v Brně jsme naskenovali cca 200 fotek obětí Šoa, které mají své předky na tomto či starém hřbitově, zde patří velký dík archivářům Židovské obce v Brně. Fotky jsou opatřeny poznámkami, takže jsme oboustranně scanovali.

Nyní ve spolupráci s archivy (městský, SOKA a další)  dohledáváme dokumentaci ke stavbě márnice, vozovny pro pohřební vůz, zdí, plánu hrobů – zde by pomohlo, kdyby potomci jedné z pozůstalých vrátili vypůjčené pohřební knihy, dokumentace by proběhla rychleji.

Jinak, na hřbitově jsou uskladněny zatím zhruba dvě stovky nalezených náhrobků (resp. fragmentů) ze Starého židovského hřbitova, v dnešní Studentské a Tylově ulici, včetně objemově největšího nalezeného náhrobku Jakoba Schreibera. Počítáme, že tyto náhrobky se vrátí tam, kam patří, a to v dohledné době. Tedy na plochu Starého židovského hřbitova, který je třeba revitalizovat a pietně upravit.

V současné době se s Magistrátem, NPÚ a Matana uzavírají plány a výběrová řízení na údržbu hřbitova na příští rok.“

Hřbitov není volně přístupný, ale lze si domluvit prohlídku na: rudolf.dub@maccabi.cz nebo +420 603 862 815, vstupné je dobrovolné. Informace se můžete dozvědět i na f/b profilu: Prostějov – Nový židovský hřbitov / Brněnská ulice | Facebook.

-jg-