Židovské uličky očima Jana Lázny

Podkrovní sál prostějovské Městské knihovny se ve středu 13. dubna 2022 od 17:00 hodin stane místem pomyslného návratu do prostějovských židovských uliček. Úzké uličky, dlažba z valounů i tajemná zákoutí – to vše kdysi dotvářelo prostějovské židovské město. Dnes je najdeme jen na dobových fotografiích, pohlednicích či kresbách. A také ve vzpomínkách pamětníků a díky modelu, který staví Jan Lázna, člen spolku Hanácký Jeruzalém.

Škoda, že nebylo v minulosti popřáno sluchu hlasům požadujícím citlivý přístup k památkovému dědictví našich předků jako například stanovisko architekta Miroslava Putny z roku 1939: „Na uličky se díváme velmi kriticky, ale nesouhlasíme s těmi, kteří by je chtěli srovnat se zemí“.

Nicméně do zmizelých uliček se i díky Janu Láznovi budeme moci přece jen alespoň trošku vrátit…

-jg-