Židovské politické strany a jejich zastupitelé v Prostějově v době první republiky

Politolog Petr Sokol bude v pondělí 12. září 2022 od 17:00 v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny přednášet na téma Židovské politické strany a jejich zastupitelé v Prostějově v době první republiky. V premiéře se přednáška uskutečnila v rámci květnového festivalu Chayim, protože ale probíhalo více akcí, neměli někteří zájemci možnost přednášku na toto zajímavé téma navštívit.

Jde o téma poměrně nové, dosud naší historiografií nezpracované. Mimochodem přednášející si klade za cíl zpracovat výsledky voleb v Prostějově v době od konce 19. století do současnosti. Řeč bude také o situaci v tehdejším Rakousko-Uhersku a postavení Židů.

Nenechte si přednášku ujít!

-jg-