Zaplněné prostějovské divadlo sledovalo příběh Hany

V rámci připomínky 80. výročí transportů židovských občanů do koncentračních a vyhlazovacích táborů uvedlo prostějovské Městské divadlo adaptaci románu Aleny Mornštajnové Hana.

Silný příběh, který vychází ze skutečných událostí spojených v jeden celek, vypráví nejen o tragickém osudu židovské komunity odsouzené k transportům do koncentračních a vyhlazovacích táborů, ale také o osobních vztazích mezi lidmi, o tom, zda ten, kdo mohl pomoci, opravdu pomohl, či nikoliv. Další rovina příběhu vykresluje důsledky holocaustu, kdy vracející se přeživší mnohdy s podlomeným zdravím a psychikou, se nedokážou plně začlenit do života, kladou sami sobě otázky, proč zrovna oni přežili, někdy dokonce trpí výčitkami svědomí, že právě oni přežili…

Prvotní inspirací byla pro Alenu Mornštajnovou tyfová epidemie, nemoc, která se po válce, přesně v roce 1954, nevyhnula ani autorčině rodině ve Valašském Meziříčí. Tyfem velice vážně onemocněla její babička, tehdy mladá matka tří dětí. Ve svém románu Alena Mornštajnová čerpala ze skutečných výpovědí pamětníků. Nemocní byli tehdy rozváženi do nemocnic po celé Moravě, ve městě byla vyhlášena karanténa, zdravotní stav nemocných a dokonce i jména zemřelých byly rozhlasem oznamovány vždy v určitou hodinu příbuzným shromážděným na náměstí.

Druhou inspirací pak byla fotografie, kterou autorka objevila. Na té byl jistý pan Heller s asi tříletou dcerou Hanou. Objevila také tzv. Hellerův seznam, což byl soupis všech meziříčských Židů. Podle onoho seznamu byli později zařazeni do transportu.

A právě tyto dvě události spojila Alena Mornštajnová ve svém románu dohromady a hlavní hrdinku pojmenovala na počest holčičky z fotografie – Hana.

Román převedla na divadelní prkna Diana Šoltýsová pro Klicperovo divadlo.  Klicperovo divadlo s ní zabodovalo v divácké anketě portálu i-divadlo.cz!

V kategorii regionálních divadel se stalo nejoblíbenějším divadlem, 1. místo obsadilo i v kategoriích Nejlepší ženský herecký výkon –  Lucie Andělová za titulní roli v inscenaci Hana. Divadelní adaptace románu Aleny Mornštajnové Hana navíc získala i nejvíce hlasů v kategorii Nejlepší inscenace mezi regionálními divadly.

Klicperovo divadlo, webové stránky města Prostějova