Zájezd do Izraele – 8. – 16. 9. -Izrael po stopách bojů

Proč se zajet podívat do Izraele na specializovaný zájezd po novodobé vojenské historii Státu Izrael? Prostě proto, že pokud máte rádi moderní dějiny, zajímáte se o problematiku Blízkého a Středního východu, a hlavně o vojenskou část těchto dějin, je to dobrá volba.

Tento zájezd je totiž určený především zájemcům o novodobou historii státu Izrael se zaměřením na vojenskou historii. Je totiž pravdou, že tento malý stát, velký jako naše Morava, od severu na jich rozříznutá a nadstavená, zažil od svého vzniku, neskutečnou sérii vojenských konfliktů různé intenzity a různého rozsahu. I v současnosti je na tom tak, že čelí trvalé vojenské hrozbě, politickým a kulturní útokům a je terčem naprosté nenávisti většiny muslimského světa. OSN, která se stala institucí, která je naprosto k ničemu, trpí patologickou protiizraelskou obsesí, stejně jako většina politických reprezentací západního světa.

Izrael je nejodsuzovanějším státem na světě jak na půdě OSN ve všech jejích složkách, tak i na půdě EU. Milé na tom je, že je úplně jedno co Izrael udělá – vždy je to špatně. Neberte to jako nářek, tím netrpím – je to jen stručný, ale pravdivý popis stavu.

Vážení potenciální spolucestující na tento zájezd, takovou zemi přece stojí za to vidět a zjistit jaká je pravda.

Jde o zájezd po vojenské historii moderního státu Izrael. Tedy většina navštívených míst od severní hranice s Libanonem přes Jeruzalém, Masadu až po kibuc Jad Mordechai na dohled od Pásma Gazy, je s těmito vojenskými událostmi spojena.

Budeme si při cestách a na místech zastávek povídat o mnoha věcech. O vyhlášení nezávislosti a tedy vzniku Státu Izrael dne 14. května 1948 na základě Rezoluce Valného shromáždění OSN přijaté 29. listopadu 1947.

O první arabsko-izraelské válce, vybojované v době od 15. května 1948 do 20. července 1949. Budeme se o ní bavit mimo jiné v Safedu, v kibucu Jad Mordechai, u mostu Ad Halom… a také v Jeruzalémě, kde se seznámíte s mimořádnou osobností vojenského velitele obrany židovské čtvrti Starého města Jeruzalémské, Mošem Rusnakem, důstojníkem Hagany, původem z Československa.

Pro zájemce je na večer každého dne připravena přednáška. Je jich připraveno celkově dvakrát více, než je večerů v tomto zájezdu. K první vybojované válce jsou možné dvě:

První arabsko izraelská válka, válka za nezávislost 1948 až 1949. Ta ukáže příčiny vypuknutí tohoto konfliktu, nastíní průběh a ukáže důsledky pro vítěze i poražené.

Československá vojenská pomoc Státu Izrael v letech 1948 až 1949, kdy přítomní zjistí, rozsah, úplnost a význam této pomoci tomuto státu, statečně bojujícímu za své přežití.

O druhé válce mezi Izraelem a arabským světem se budeme bavit bez možnosti navštívit bojiště. Je to Sinajská válka, která byla součástí Suezské krize, započala izraelským útokem na Egypt 29. října 1956.

Téma třetí arabsko-izraelské války budeme řešit v Jeruzalémě, na Golannských výšinách. Byla to válka známá jako Šestidenní válka a byla vybojována od 5. do 10. června 1967. Trvala jen 6 dní a Izrael během této doby zničil egyptskou, syrskou a jordánskou armádu tak, že ztratily na několik let bojeschopnost. Těžké škody utrpěly i kontingenty dalších arabských zemí. Ale před touto válkou Izrael vybojoval ještě jeden menší, ale tvrdý konflikt, zvaná Válka o vodu z roku 1964. Byla rozpoutána díky nespokojenost syrské strany s dobudováním izraelského zavlažovacího systému – Národního rozvaděče vody. Naproti tomu Sýrie zahájila pozemní práce mající za cíl odklonit horní tok řeky Jordán. O této válce se budeme bavit na lokalitě Tel Dan.

K těmto událostem jsou připraveny další dvě přednášky.

Voda pro Izrael, naděje pro Českou republiku, která řeší zacházení s vodou u nás v ČR a ve Státě Izrael. Zde přítomní uslyší a na fotografiích uvidí neuvěřitelné věci, které jsou v Izraeli běžnou realitou.

Sám proti všem – Šestidenní válka Státu Izrael proti arabskému světu. Zde se podíváme na historii, která k této válce vedla, a potom, jak vypadalo toto střetnutí bojiště po bojišti a, den po dni a někdy i hodinu po hodině.

Na Golanských výšinách budeme mít i bývalého důstojníka Izraelských obranných sil, účastníka bojů na tomto území. Ten popíše, co zažil tak říkajíc na vlastní kůži. Na Golanách toho ale uvidíme více – Most Jákobových dcer, Arikům most, Tel Saki, Starou celnici a památníky věnované padlým vojáků, izraelské armády v bojích na tomto území.

Velmi zajímavé místo je potom Hora Bental a místo, kde před Šestidenní válkou bylo velitelství syrských vojsk na Golanách…

K této lokalitě je potom na míru připravena i přednáška s názvem:

Válka na Den smíření, která probere asi nejtěžší válečný konflikt, který Izrael musel vybojovat. V určitých aspektech se jednalo o válku, které mohla v případě porážky a upřímně řečeno k ní bylo blízko, mohla ohrozit samotnou existenci státu Izrael. Je toho opravdu hodně, co je možno při tomto zájezdu vidět, slyšet a zažít.

Další přednášky jsou o Jeruzalémě a dění v něm od roku 1982 do roku 1967, a o cestě Tomáše Garrigue Masaryka do Svaté země a jen těžko uvěřitelné skutečnosti s tou cestou spojené. Je možnost se podívat na to, jak je na tom Stát Izrael s jadernou výzbrojí, jaké jsou raketové hrozby, kterým musí čelit a i na to, čím se může bránit.

Je možno si vyslechnout přednášku o postání ve varšavském židovském ghettu a o podílu československých vojáků židovského původu v boji o Sokolovo. A budeme si povídat o válkách s Libanonem i Pásmem Gazy.

Navštívíme tři velká muzea, naplněná neuvěřitelným množstvím výzbroje, výstroje, techniky všeho druhu.

V Izraeli mnoho zajímavého a nebude to jen o vojenských střetech. Bude to i o víře všech tří monoteistických náboženství, které mají ve Svaté zemi svá posvátná místa. Bude to i dobrém jídle a pití.

Zkuste to a uvidíte sami. Já jedu už po čtvrté a vím, že pojedu i po páté… až přijde čas.

Tak třeba na shledanou, přátelé. Jaromír Vykoukal, člen spolku Hanácký Jeruzalém

Zájezd pořádá CK Olivetour

Izrael po stopách bojů

8.9. 2023 – 16.9. 2023

27.890 Kč

Tento zájezd je určený především zájemcům o novodobou historii státu Izrael se zaměřením na vojenskou historii. Během posledních 75 let od vzniku izraelského státu na jeho území proběhly 3 velké války (1948, 1967, 1973) a bezpočet menších bojových konfliktů a operací. V tomto zájezdu navštívíme místa nejdůležitějších bitev na Golanských výšinách, v okolí Jeruzaléma i v Negevské poušti, legendární pevnost Masadu u Mrtvého moře a řadu dalších míst, které by návštěvník Izraele neměl minout. Prohlédneme si významná muzea, zaměřená na vojenskou historii, ale samozřejmě navštívíme i řadu dalších zajímavostí. Vykoupáme se také v Galilejském, Mrtvém i Středozemním moři.