Vzpomínka na prostějovského občana a továrníka Ondřeje Somogyiho

Dům v Rejskově ulici, v němž bydlel Ondřej Somogyi s rodinou

Ondřej Somogyi se narodil 23. ledna 1892 v uherském Kaposvaru. V Prostějově provozoval  továrnu  Čelechovský a Somogyi na výrobu pánských oděvů v ulici Vápenice č. 31. Byl jejím ředitelem. Společníkem byl komerční rada a předseda výboru krejčovské školy Josef Čelechovský.  Firma  byla členem odborné sekce oděvního průmyslu. S rodinou bydlel v domě č. 6 v Rejskově ulici. 

Ondřej Somogyi byl zatčen 1. září 1939 v rámci preventivní zatýkací akce gestapa na území protektorátu Čech a Morava Albrecht I. V Prostějově bylo tehdy zatčeno 22 občanů, mezi nimi bylo jedenáct Židů. Byli mezi nimi obchodníci, lékaři, advokáti, členové Sokola, učitelé a představitelé samosprávy. Z židovských osobností můžeme uvést například rabína Alberta Schöna , advokáta Roberta Sonnenmarka, předsedu Židovské náboženské obce Josefa Holze, obchodníka a člena Sokola Rudolfa Kleina a lékaře Eugena Grossmanna.

Ondřej Somogyi byl transportován do sběrného tábora ve Štěpánově u Olomouce. 8. září 1939 byl převezen autobusem do Brna a odtud byl odvlečen do koncentračního tábora v Dachau. 26. září 1939 byl transportován v dobytčím vagonu do Buchenwaldu. Právě zde si prožil hotové peklo.

Měli zde status „rukojmích“ či také zvláštních vězňů. Tělesné bití, uvazování na stromy, honění poklusem po těžké práci, plánovité hladovění, odpírání lékařského ošetření v nemoci – to vše si zde podle očitých svědků prožil. K tomu přistoupil i psychický teror, například zpěv jednotvárných buchenwaldských písní, ve kterých museli Židé vzpomínat na to, jak kdysi okrádali. Jako ostatní dostal ráno jen čaj s kouskem chleba, v poledně rovněž a někdy margarín. Toto samozřejmě výrazně podlomilo i jeho zdraví. Přesto se choval nesmírně statečně.

Ondřej Somogyi zemřel 14. února 1943 v koncentračním táboře Osvětim. Jeho manželka Magda a patnáctiletá dcera Etka byly transportovány do Terezína a zahynuly v Treblince.  Jejich jména připomíná pamětní deska obětem holocaustu na novém židovském hřbitově v Prostějově. Nikdy na ně nezapomeneme.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém v Prostějově

firemní dokument společnosti Čelechovský a Somogyi (zdroj této fotografie: Ivan Čech)
objekt bývalé továrny v ulici Vápenice