Vzpomínka na olomouckou synagogu

foto, zdroj: fb ŽO Olomouc

Letos v březnu uplynulo 80 let od zapálení olomoucké synagogy místními nacisty. Svatostánek z roku 1897 se nacházel na dnešním Palachově náměstí a byl centrem židovského života v Olomouci. Oheň v olomoucké synagoze založili „neznámí pachatelé“ v nočních hodinách ze dne 15. na 16. března 1939 a byl hašen až do odpoledních hodin 16. března 1939.


Poškozeny byly především dřevěné části hlavní kopule synagogy a dále neurčená část jejího vnitřního zařízení. Vlastní požár se stal jen záminkou ke zbourání synagogy, které bylo zanedlouho městem nařízeno a probíhalo až do března 1940.

Ve středu 20. března 2019 se při této příležitosti uskutečnilo vzpomínkové setkání, na němž promluvil například předseda Židovské obce Olomouc Petr Papoušek, vrchní zemský rabín Karol Sidon, ale i olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Jeho projev zde zveřejňujeme:

Dámy a pánové, milí hosté, 

dnešní setkání se pojí s mimořádně tragickou událostí, která se zapsala černým písmem nejen do dějin našeho města.

Když v úterý 14. března 1939 večer seděli Olomoučané u rozhlasu a čekali novinky z jednání prezidenta Háchy v Berlíně, ani ti největší pesimisté z nich asi netušili, co je čeká hned druhý den. Zatímco ráno ve středu 15. března napochodovaly do města nejprve vojenské jednotky Wehrmachtu a v závěsu za nimi Gestapo, v poledne téhož dne už nad radnicí vlály prapory s hákovým křížem a večer vypukl požár v nádherné budově olomoucké synagogy. Nejtemnější roky nacistické okupace tak začaly s efekty, jaké by nevymyslel ani divadelní režisér.

O vypálení olomoucké synagogy toho víme dost. Synagogu jako symbol sebevědomí a pracovitosti olomoucké židovské obce zapálila slupina Olomoučanů, nikoliv okupanti. Ačkoliv objekt šlo zachránit, neudělali to ani hasiči, ani později stavební firmy. Na následné vynucené demolici poškozené synagogy si (s odpuštěním řečeno) namastili kapsu místní podnikatelé, nikoliv okupanti. Od tohoto bezprecedentního bezpráví vůči budově se velmi brzy přešlo ke zvůli vůči lidským bytostem.

Co je z těchto dostupných faktů pro mne hlavním poznáním? Otevře-li někdo stavidla zla, v mnoha lidech se probudí to nejhorší, co se jinak skrývá za fasádou civilizovanosti. Umožní-li zločinný režim páchat zločiny za bílého dne, vždy se najde dost ochotných darebáků, kteří se toho rádi ujmou. Potlačíme-li základní zásady lidství, velmi rychle přestaneme být lidmi. A nepleťme se, není to jen věcí minulosti. Dnes jsme se dokonce posunuli v negativním smyslu ještě dál; zatímco tehdy žháři zapálili synagogu anonymně pod rouškou tmy, dnes terorista přenáší své vražedné řádění jmenovitě a v přímém přenosu na sociálních sítích. 

Dámy a pánové, vypálení olomoucké synagogy je historickou, ale i symbolickou událostí. Nesmíme dopustit, aby se ani na jedno z těchto poselství zapomnělo.

zdroje textů: fb ŽO Olomouc, projev olomouckého primátora Miroslava Žbánka

  1. foto: fb ŽO Olomouc

2. foto zdroj: spolek Hanácký Jeruzalém

vložila: Jana Gáborová