Vzpomínka na MUDr. Bruno Mandla

Narodil se 19. září 1912 v Prostějově. V letech 1924–1931 studoval na státním klasickém gymnáziu v Prostějově, kde v roce 1931 maturoval (VIII. A, třídní profesor František Vašek). Jeho spolužákem z židovské komunity byl pozdější právník Kurt Ballek (+ Osvětim).

Po ukončení gymnázia studoval Bruno Mandl na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  4. července 1942 byl transportován z Olomouce do Terezína a odtud do koncentračního tábora v Osvětimi. V březnu 1944 zahynul v Birkenau (Březince). Bylo mu jednatřicet let. 

Jeho starší bratr Otto (*21. 5. 1909) studoval do roku 1924 na reálce v Prostějově. Byl zastřelen v roce 1944 v Estonsku. 

Otcem Bruna byl Salomon Mandl, majitel továrny na oděvy v ulici Vápenice 17. Podle vzpomínek Maud Beerové pracoval Bruno na dětském oddělení prostějovské nemocnice a měl přezdívku „Mandlíček“.

Památku Bruno Mandla, absolventa dnešního Gymnázia Jiřího Wolkera, připomínají nejen almanachy školy, ale také pamětní deska v budově školy věnovaná obětem války a okupace. Jeho památku připomíná také Masarykova univerzita v Brně na svých webových stránkách se vzpomínkou na zavražděné studenty a absolventy – oběti holocaustu.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém v Prostějově

webové stránky holocaust.cz