Výstava Zmizelé židovské město (s podtitulem znovuobjevené)

Uprkova (někdejší Bracherova) ulice. Její dnes již z velké většiny zmizelá část.

V prostějovském Špalíčku je až do 18. listopadu letošního roku k vidění výstava s názvem Zmizelé židovské město. Zhruba pět desítek známých i méně známých fotografií doplňuje první část papírového modelu někdejších židovských uliček. Výstavu připravil spolek Hanácký Jeruzalém společně s Muzeem a galerií v Prostějově, za podpory Židovského muzea Praha, Státního okresního archivu Prostějov a Federace židovských obcí v České republice.

 

 

Úvodní slovo pronesl na vernisáži předseda Federace židovských obcí ČR Ing. Petr Papoušek:

Výstavu zahájil předseda FŽO Petr Papoušek

„Výstava, kterou dnes zahajujeme, nese název Zmizelé židovské město. Její podtitul zní: ZNOVUOBJEVENÉ. A jsem tomu rád. Protože, i když by se na první pohled mohlo zdát, že kromě špalíčku budov (v jedné z nich se právě nacházíme) po židovské historii v Prostějově mnoho nezbylo, opak je pravdou. Díky činnosti spolku Hanácký Jeruzalém propojujeme minulost s přítomností a věřím tomu, že i s budoucností.

Na vystavených zhruba pěti desítkách fotografií můžete zhlédnout domy, budovy, místa, zákoutí, která sice zmizela, ale i domy a místa spojená s židovskou historií města, která přežila jak II. světovou válku, tak režim komunistický. Ať už jsou na první pohled viditelná více či méně.

Ve městě Prostějově zůstala celá řada stop po naší společné minulosti: Namátkou třeba dodnes funkční sladovna, která patřila rodině Winterových, dům v Sádkách, kde fungoval židovský chudobinec a po válce židovská modlitebna, někdejší stará i nová synagoga. Na konci Brněnské ulice je pak nový židovský hřbitov se zhruba pětistovkou náhrobků zde pohřbených prostějovských občanů židovského původu a ve Studentské ulici kulturní památka, kterou je pozemek se starým židovským hřbitovem, kde dodnes spočívají ostatky bezmála dvou tisíc židovských obyvatel…

Na výstavě zde ve špalíčku si můžete prohlédnout například fota domů z ulic:

Školní ulice (v dnešní době zde místo domů nalezneme parkoviště)

Demelovy, Uprkovy (kdysi Brecherovy ulice), Školní, Kostelní, Hradební, Koželuhovy, nám. Svatopluka Čecha. Fotografie nové synagogy (Templu) i starého židovského hřbitova.

Je to pouze malý zlomek materiálů, které dokumentují život židovského obyvatelstva v Prostějově. Tyto fotografie vhodně doplňují stálou expozici o životě židovské komunity, kterou naleznete zde v předsálí a po stěnách schodiště směrem do patra. Tam se pak máte možnost seznámit s některými fakty o životě světoznámého filozofa, zakladatele fenomenologie a prostějovského rodáka Edmunda Husserla. Mimochodem, jeho rodný dům stál nedaleko odtud, ostatky jeho předků spočívají na starém židovském hřbitově…

Jsem přesvědčen, že město Prostějov má možnost navázat na společnou minulost a svého významného kulturního a společenského potenciálu využít.

Chtěl bych poděkovat také Muzeu a galerii v Prostějově, které je spoluorganizátorem výstavy, a vám všem, kteří jste přišli na dnešní vernisáž.“

 

Fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout zde:

Brožura k výstavě ve formátu Pdf ke stažení (ořez a poskládání „do harmoniky) zde: 

Brožura k výstavě ve formátu Pdf (před grafickým zpracováním – text + fota) zde:

A jaké fotografie například na výstavě uvidíte? Malý závdavek v galerii zde:

-jg-