Výstava z historie prostějovského fotbalu zaujala i izraelského velvyslance

zleva: velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron, Marta Sobotová – Český dům Jeruzalém, prostějovský primátor František Jura, náměstek primátora Jiří Rozehnal, tisková mluvčí a členka spolku Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová

Cestou na zahájení festivalu židovské kultury HA-MAKOM v Holešově se v úterý 23. 7. 2019 zastavil na krátkou návštěvu v Prostějově velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron.

Nejdříve se potkal na pracovním obědě v restauraci 4 Stories v prostějovském špalíčku s primátorem města Františkem Jurou, náměstkem Jiřím Rozehnalem a Martou Sobotovou z Českého domu v Jeruzalémě.

Prostějov, který se může pyšnit bohatou židovskou historií a významnými osobnostmi, jež se zasadily nejen o rozvoj této komunity, ale celého města, má na co navazovat. Právě například dům, v němž se zmíněná restaurace nachází, patří k nejzachovalejším a nejlépe zrekonstruovaným v někdejším židovském ghettu. V roce 1819 ho dal vystavět významný židovský továrník Feith Ehrenstamm, kterého ve dvoře domu připomíná pamětní tabule.

výstava o fotbale v prostějovském muzeu Daniela Merona zaujala

Výstava o prostějovské kopané zaujala Daniela Merona svým rozsahem i komplexností. „Chtěl bych vyjádřit obdiv a poděkovat lidem, kteří ji připravovali. Nezapomněli ani na panel o prostějovském židovském fotbalovém klubu Makabi. Mimochodem, Maccabi jako značka sdružující různé sporty, funguje dodnes. Každé čtyři roky se konají mezinárodní hry, takzvaná Makabiáda, která shodou okolností začíná zrovna příští týden v Budapešti. Jistě i za přítomnosti českých sportovců,“ uvedl Meron.

návštěva starého židovského hřbitova ve Studentské ulici

Velvyslanec Daniel Meron a náměstek Jiří Rozehnal navštívili poté i starý židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici. „Velmi se zajímám o celou záležitost a po dnešní návštěvě a rozhovoru s představiteli města věřím, že se nám společným postupem podaří najít vhodné řešení, které bude respektovat jak posvátnost tohoto místa, tak umožní plynulý život v okolí,“ dodal Meron.

zdroj: Statutární město Prostějov

O návštěvě izraelského velvyslance Daniela Merona v Prostějově píše i Prostějovský deník