Výstava v Husově sboru připomíná dávnou historii židovské obce v Prostějově

instalace výstavy v někdejší synagoze

Výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru Církve československé husitské v Prostějově. Do kostela, který od roku 1904 do roku 1945 sloužil prostějovské židovské obci jako hlavní templ, se tak vrátila připomínka jeho dávné historie spolu s historií prostějovské židovské obce.

Od června do prosince loňského roku bylo možné výstavu s názvem Prostějovské synagogy a modlitebny zhlédnout ve výstavních sálech galerie Špalíček, teď, po dohodě vedení prostějovského muzea spolu s duchovní správkyní prostějovské farnosti Církve čs. husitské, se na dobu jednoho roku přesunula do kostela na Demelově ulici. Složena je z celkem patnácti informačních panelů, které jsou instalovány v hlavním sále kostela na dřevěných stojanech. „Návštěvník se seznámí nejenom s problematikou prostějovských židovských templů, ale také jejich rabínů, kteří v těchto místech konali svá kázání. Nedílnou součástí je krátká historie prostějovské židovské komunity zakončená pohnutými osudy místa jejich posledního odpočinku na Brněnské ulici,“ uvedl Filip Gregor, historik Muzea a galerie v Prostějově. Text doplňuje bohatá obrazová dokumentace, která pochází ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově a Zemského archivu v Opavě pobočka Státní okresní archiv Prostějov.

Spolupořadatelem výstavy je spolek Hanácký Jeruzalém, který prostřednictvím akcí s židovskou tematikou tuto problematiku podporuje a ve spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov rozvíjí.

Mgr. Filip Gregor, kurátor výstavy, historik Muzea a galerie v Prostějově