Výstava Masarykovy návštěvy hanáckého Jeruzaléma v prostějovském Špalíčku

Až do 14. listopadu letošního roku můžete v prostějovské galerii Špalíček, Uprkova 18 navštívit panelovou výstavu mapující prezidentské návštěvy T. G. Masaryka v hanáckém Jeruzalémě. Výstava, jejímž jedním z partnerů je i náš spolek, vznikla při příležitosti stého výročí první prezidentské návštěvy T. G. Masaryka v Prostějově.

V sobotu 18. září uplyne sto let od první prezidentské návštěvy T. G. Masaryka v Prostějově. Významnou událost z historie města si připomíná Muzeum a galerie v Prostějově novou výstavou nazvanou Masarykovy návštěvy v hanáckém Jeruzalémě. Na sedmnácti panelech se návštěvníci mohou seznámit s prezidentskými cestami T. G. Masaryka do Prostějova, s prostějovskými rodáky ve službách Hradu nebo také s příběhem Masarykova pomníku, který byl ve městě začátkem 50. let stržen a obnovení se dočkal až téměř na přelomu tisíciletí. „Výstavu doplňují archiválie s Masarykovskou tematikou, dobové fotografie ze samotných návštěv nebo knihy, které napsal. Vůbec poprvé se jsou ale také představeny návrhy několika sádrových modelů na Masarykův pomník v Prostějově z roku 1946, které se běžně z důvodu jejich křehkosti nevystavují. Zajímavostí je také několikaminutové video, které skrze svědectví tehdejších pamětníků reflektuje události stržení pomníku,“ upozornil Filip Gregor, historik a kurátor výstavy.

Už ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 16:00 můžete v rámci Dnů evropského dědictví navštívit také komentovanou prohlídku této výstavy. Kontaktní osobou pro nahlášení účasti je pan Filip Gregor, historik prostějovského muzea: Telefon: 582 330 991.

Vernisáž výstavy ve fotografiích:

zdroj a fota: webové stránky města Prostějova