Výstava Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji zahájena

Vernisáže výstavy se zúčastnil i syn jednoho z prostějovských bojovníků Vladimír Seliger. Za ním Soňa Provazová, ředitelka prostějovského muzea a Petr Papoušek, předseda FŽO a ŽO Olomouc

V prostějovské Galerii Špalíček byla zahájena výstava věnovaná židovským vojákům, kteří bojovali na všech frontách proti nacistům, a kteří tím bojovali i za naši svobodu.

„Z osob židovského původu, které emigrovaly konkrétně z Prostějova, se zvlášť mladší svobodní muži často zapojili do zahraničních armád. Na východě vstupovali do Rudé armády, na západě do armád Spojenců,“ říká předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.

Od roku 1940 byly součástí britské armády zvláštní židovské pěší setniny z židovských obyvatel tehdejší Palestiny, z nichž roku 1942 vznikly tři prapory, bojující v Egyptě a Itálii. Jejich členy byli samozřejmě i lidé pocházející z Československa…

Panel věnovaný rodině Bleichfeldových

Můj otec Max Bleichfeld se narodil se v Prostějově v roce 1923. Do tehdejší Palestiny se dostal v roce 1938. Rodiče a sestra zůstali v Prostějově,“ popisuje příběh svého tatínka Ofer Pelled z Jeruzaléma. „V osmnácti nebo devatenácti letech vstoupil otec do Britské armády. Sloužil v židovských jednotkách a byl nasazen do bojů proti nacistům v Evropě. Z rodiny přežil jen on a jeho bratr Bedřich, který také stačil před Hitlerem prchnout. I Bedřich se zapojil do bojů proti nacistům,“ dodává Ofer.  

Kromě panelů mapujících osudy židovských bojovníků, které organizátorům zapůjčil Historický ústav akademie věd České republiky, jsou k vidění i panely věnující se osudům vojáků rekrutujících se z židovských obyvatel Prostějova. Dále si mohou návštěvníci prohlédnout artefakty spojené s druhou světovou válkou zapůjčené od členů Klubu vojenské historie DUKLA, ze soukromého muzea v Šumperku a z Vojenského historického ústavu Praha.

„Muzeum a galerie v Prostějově pak doplnilo výstavu trojrozměrnými předměty vztahujícími se ke koncentračním táborům. Faktem totiž je, že když se po válce vrátili přeživší vojáci židovského původu do Prostějova, zjistili, že drtivá většina jejich příbuzných skončila právě v koncentračních a vyhlazovacích táborech,“ uzavírá ředitelka muzea Soňa Provazová.

jeden z vystavovaných panelů

Výstavu pořádá spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově, p. o. a Statutárním městem Prostějovem ve Špalíčku, Uprkova 18. Výstava je k vidění do 20. 10. 2019.

Vernisáže se zúčastnil také Vladimír Seliger, syn jednoho z prostějovských židovských bojovníků a absolvent Gymnázia Jiřího Wolkera Bedřicha Seligera. „S otcem jsem byl v Prostějově naposledy v roce 2012, jen několik měsíců před jeho smrtí. Prošli jsme všechna místa spojená s jeho životem ve městě a ukázal mi i místa, kde viděl naposledy své blízké. Po válce již v Prostějově rodinu nenašel. Jsem proto rád, že se na něho nezapomnělo. Ani na této výstavě, ani na Gymnáziu Jiřího Wolkera, kde studoval.“

Organizátoři děkují i dalším subjektům, které pomohly výstavu realizovat:

Oblastní muzeum v Děčíně

Zemský archiv Opava

Pan Ivan Čech

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém

Fotogalerie z akce