Voda pro Izrael – naděje pro Českou republiku

pozvánka na akci

V neděli 17. března 2019 bude člen našeho spolku Jaromír Vykoukal přednášet pro ICEJ ČR, pobočka Brno, svoji opětovně upravenou a doplněnou přednášku na téma:


VODA PRO IZRAEL, NADĚJE PRO ČESKOU REPUBLIKU
Přednáška se bude věnovat tomu, jak zásahy do přírody, intenzivní zemědělská a stavební činnost dovedly vodní potenciál na samý okraj schopnosti zajistit dostatek vody pro region jižní Moravy.

Ve druhé části potom přednášející ukáže, že když se to umí, lze za tři generace i přes tři těžké válečné konflikty vytvořit na jedné straně z pouštní a aridní krajiny a na straně druhé z rozsáhlých oblastí malarických bažin kulturní krajinu. Ta dnes dokáže Státu Izrael zajistit soběstačnost v produkci potravin, vysokou kvalitu života a dokonce vodu dodávat okolním státům.. 

Akce se uskuteční v Kulturním centru Brno-Jundrov, Veslařská 56, v 16 00.

-jg-