Voda pro Izrael – naděje pro Českou republiku

Člen spolku Hanácký Jeruzalém Jaromír Vykoukal pokračuje v sérii přednášek v úterý 10. 9. 2019 od 17:00 hodiny v orlickém muzeu v Chocni.

Sucho ve všech jeho podobách je problém, který provází naši zemi stále viditelněji už více než deset let. Situace se nelepší, a je otázkou, jestli se v reálném časovém horizontu změnit může.

Evidentně se v naší zemi zaspalo a stav se stále horší.

Přednáška má dvě části. V první se podíváme na jeden region, kde je situace obzvláště tíživá a ve druhé potom do Izraele, kde dokázali malý vodohospodářský zázrak.

Jižní Morava je dnes jeden z nejsušších regionů ve střední Evropě. Přitom ještě nedávná minulost ukazuje jiný stav. Kdo dnes ví, že nedaleko Brna se ještě před sto sedmdesáti lety nacházela tři velká slanovodní jezera, pozůstatek pravěkého Sarmatského moře? Jak je to se srážkami, odparem a schopností krajiny Jižní Moravy zadržovat vodu?

Kdo si dnes uvědomí kolik vodních ploch, kilometrů vodních toků a mokřadů na Jižní Moravě zmizelo? Jsou možnosti to nějak napravit v reálném časovém horizontu?

Pravda je, že s vodou se v naší zemí zacházelo špatně a tento stav trvá. Účastníci přednášky uvidí nemálo pravdivých map a uslyší závěry, které je překvapí, stejně jako překvapily autora přednášky.

Izrael je světovou jedničkou v péči o vodu, zavlažování a výrobu pitné vody odsolováním. Dnešní měnící se klima a postupné vysychání Evropy jako kontinentu vede k tomu, že jeho zkušenosti jsou stále cennější. Díky nadstandardním vztahům, které naše země s tímto státem má, k těmto zkušenostem máme vynikající přístup. I o tom bude naše přednáška.

Přednáška je doplněna mnoha dobovými a současnými fotografiemi, mapkami a fotografiemi mnoha aktérů událostí, které v čase a prostoru popisuje. Dále se přítomní podívají i na možnosti, které s malými náklady umožní rychlé řešení umírání nově vysazované zeleně a také to, že v naší zemi jsme minulosti dokázali i věci progresivní a přínosné.

Jaromír Vykoukal, člen Rady spolku

foto: Mapa Čejčského slaného jezera dle prvního vojenského mapování