Veřejné čtení jmen obětí holocaustu v Prostějově popáté

V úterý 18. 4. 2023 jsme v Prostějově společně se studenty Reálného gymnázia a základní školy Otto Wichterleho, zástupci Muzea a galerie Prostějov a zástupci veřejnosti četli jména obětí holocaustu z Prostějova. Veřejné čtení probíhalo v Prostějově již popáté a s výjimkou covidových let, kdy se čtení konalo on-line, byl vždy místem konání tohoto vzpomínkového aktu prostor před prostějovským muzeem.

Hlavním cílem akce je šířit povědomí o holocaustu, poukázat na krajní důsledky projevů rasismu a náboženské nenávisti, propojit historické vědomí se současným děním ve společnosti a formou osvěty působit preventivně proti šíření a projevům antisemitismu mezi mladou generací.

Z Prostějova a okolí bylo na přelomu června a července 1942 deportováno do koncentračních a vyhlazovacích táborů více než 1200 židovských obyvatel (některé prameny uvádějí až 1600 lidí) včetně více než stovky dětí do 15 let. Domů se po válce vrátilo 109 přeživších. Většina z nich poté, co zjistila, že přišla o všechny, nebo většinu příbuzných, Prostějov opustila a odešla do zahraničí, například do Izraele.

Připomínka obětí šoa formou veřejného čtení se koná každoročně v rámci vzpomínky na výročí povstání ve varšavském ghettu. To začalo 19. dubna 1943, letos je tomu tedy přesně 80 let.

Doprovodnou akcí byla následná komentovaná prohlídka panelové výstavy o životě prostějovské židovské komunity, která je k vidění v bývalé nové synagoze, dnes kostele Čs. církve husitské – Husově sboru.

Děkujeme všem, kteří se  maratonu čtení jmen obětí holocaustu účastnili!

-jg-

Fotogalerie z akce: