Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2023

Od roku 2019 si Statutární město Prostějov, spolek Hanácký Jeruzalém a Muzeum a galerie v Prostějově pravidelně připomínají památku obětí holocaustu. Pieta spočívající ve veřejném čtení jmen těch židovských spoluobčanů z našeho města, kteří zde před 2. světovou válkou žili a zahynuli v koncentračních a vyhlazovacích táborech, se uskuteční dne 18. dubna od 14:00 do 15:00 před budovou muzea na nám. T. G. Masaryka 2.

Akci, jejímž hlavním koordinátorem je Institut Terezínské iniciativy, doplní od 15:30 komentovaná prohlídka o historii prostějovské židovské komunity, kterou v prostorách bývalého židovského Templu, dnes kostela Československé církve husitské, farnost Prostějov v ulici Demelova 1, provede Mgr. Filip Gregor společně s Mgr. Janou Gáborovou. Kapacita na komentovanou prohlídku je omezená. Své místo si prosím rezervujte. Kontakt je níže.

Věnujte prosím třetí dubnové úterý vzpomínku těm, kteří dříve tvořili až do 2. světové války jednu z výrazných skupin prostějovského obyvatelstva. Touto cestu se na Vás také obracíme s prosbou o aktivní zapojení do veřejného čtení jmen. V případě zájmu se obracejte na Mgr. Filipa Gregora (e-mail: fgregor@muzeumpv.cz, tel.: 775 096 522) nebo Mgr. Janu Gáborovu (e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu, tel.: 603 555 904), kteří Vám sdělí podrobné informace. Předem děkujeme těm z Vás, kteří se do akce zapojí. Zároveň nás sledujte na sociálních sítích FB spolku Hanácký Jeruzalém, kde se dozvíte přehledné informace o našich dalších chystaných akcích.

vložila: Jana Gáborová