V rámci Noci divadel  přednášela členka spolku Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová  na téma Utajení hrdinové

Kdo jsou hrdinové? Kdy se z obyčejných lidí stávají hrdinové? Má smysl ukládání kamenů zmizelých, když po nich šlapeme? Tyto a podobné otázky si na své přednášce položila členka spolku Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová a zároveň se na ně snažila hledat odpověď.

Přednáška Utajení hrdinové s podtitulem Odtajnění hrdinové proběhla v rámci Noci divadel v přednáškovém sále Národního domu v v sobotu  19. listopadu 2022.

Na začátku byl jeden silný autentický příběh a jedna vzpomínková kniha. Příběh prostějovské rodačky, přeživší holocaust, občanky Státu Izrael Maud Beerové (* 7. dubna 1929) a její kniha Co oheň nespálil (vydalo Muzeum Prostějovska ve spolupráci s Městskou knihovnou v Prostějově, 2005, dotisk vyšel v roce 2019).

Prožila toho hodně. Musela se vyrovnat se smrtí svých blízkých – tatínka, babičky a dědečka Steinerových, strýce, přítele Hermanna Tandlera, své nejlepší přítelkyně Ruth Weiszové a i dlouho po válce smrtí nejmladšího dítěte – dcery Jael. 

Právě osudy Maud Beerové se staly inspirací pro spolek Hanácký Jeruzalém. Jana Gáborová potom podala nástin činnosti spolku a zároveň přiblížila i konkrétní osudy některých členů zdejší židovské komunity.

1. červen 2018 – to bylo datum instalování pamětní desky na budově vlakového nádraží v Prostějově připomínající 1259 židovských obyvatel města transportovaných na přelomu června a července 1942 do koncentračních a vyhlazovacích táborů.  Z nich se vrátilo 109 osob.

Následovalo ukládání kamenů zmizelých. Poprvé 10. září 2019. Nyní najdeme v ulicích města 60 Kamenů zmizelých či Stolpersteinů.

Zazněly zde i příběhy rodin a obětí holocaustu  – rodina Brennerových (Křížkovského 12), Eva Redlichová, Julie a Pavel Brammerovi (Hvězda 8), Salomon a Anna Kleinerovi (rodiče prostějovské malířky Alžběty Zelené, Pernštýnské nám. 6), Mína, Zdena a Eva Bergerovy (Vápenice 25), i Max a Štěpánka Steinerovi, Josef a Gustav Steinerovi (prarodiče a další příbuzní Maud Beerové, Pernštýnské nám. 6), Mindel a Salomon Sternkükerovi (Palackého 53), JUDr. Robert Sonnenmark, Marta a Mirjam (Kollárova 7).

Ukládány jsou kameny za děti, spolek jich má v databázi celkem sto patnáct. Postupně se hlásili i zájemci z řad veřejnosti, kteří měli zájem uložit kameny zmizelých za jejich blízké. Tak například pan Hromádko nechal položit kameny za bratry Josefa, Ludvíka a Rudolfa Bauerovy (Hanačka 3, bývalá oděvní továrna). Položeny byly kameny za odbojáře a členy Sokola ( JUDr. František Foukal, Rejskova 1, Jan Mádek,  U Kalicha – Sokol II).

Připomenuti byli i hrdinové bojovníci – účastníci bojů proti nacismu za druhé světové války většinou v řadách Britské armády – Max a Aaron Bleichfeldovi (otec a strýc Ofera Pelleda, čestného člena spolku Hanácký Jeruzalém, dům rodiny ve Školní ulici č. 13 je namalován na prostějovských hradbách), Juda Sternküker (otec Evy Sternkükerové ze Švýcarrska), Bruno Bobasch  žijící po válce v Izraeli, Hugo Winter (letecký mechanik u 311. československé perutě RAF ve Velké Británii, továrník) a Bedřich Seliger (plukovník v záloze, příslušník 1. československého armádního sboru). Vznikla také nová  přátelství i osobní setkávání ( Dalia Segev, Eva Sternkükerová, Ofer Pelled).

Koncem léta letošního roku zavítala do Prostějova Daniella Gazit z Izraele, dcera Bruna Bobasche. Shromažduje informace o svém otci Bruno Bobaschovi, rodině a boji proti nacismu. Je spoluautorkou knihy (v hebrejštině) o židovských letcích za 2. světové války. Spolku Hanácký Jeruzalém také pomohla rozluštit spletité osudy rodiny Bobaschových (babička Kateřina provozovala v Uprkově ulici č. 16 hospodu, strýc Richard Bobasch byl prostějovským prvorepublikovým zastupitelem města).

Oceněna byla i spolupráce s Muzeem a galerií v Prostějově, například na výstavě Bojovali na všech frontách. Židé v boji a odboji (podzim 2019). Poděkování bylo adresováno Marii Dokoupilové, která se jako historička prostějovského muzea podílela na pátrání po „zmizelých sousedech“ a sestavila rozsáhlou databázi prostějovských rodin – obětí holocaustu. Zazněly zde i informace o historii židovské komunity, prostějovských židovských hřbitovech, rehabilitaci starého židovského hřbitova a komentovaných prohlídkách Prostějov židovský.

„Hrdinové byli lidé, kteří se postavili svému osudu a nevzdali to. Taková je i Maud Beerová, která je pro nás inspirací do další práce,“ shrnula na závěr přednášky Jana Gáborová.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém