V Prostějově přibyde dalších devět Kamenů zmizelých

V předvečer státního svátku uloží spolek Hanácký Jeruzalém v ulicích Prostějova dalších 9 Kamenů zmizelých. 27. 10. 2022 se tak dočkají pamětních kamenů manželé Bruno a Theresa Winterovi (společně jeden kámen), Kurt Winter, Ida, Moritz Schreiberovi, Ernestine, Edith a Desider Tausovi a také Jan Uher a Vasil Kaprálek Škrach.

Už potřetí uložíme kameny jak za oběti holocaustu z řad našich někdejších židovských spoluobčanů, tak za členy sokolské organizace, kteří se taktéž stali oběťmi nenávistné nacistické ideologie.

Trasa ukládání 27. 10. 2022

9:00 Blahoslavova 13         Bruno Winter, sladovník, člen muzejního spolku, mecenáš, čestný občan Prostějova. Do majetku prostějovského muzea se díky Bruno Winterovi dostala cenná rozsáhlá sbírka jeho hodin a hodinek. Ve věži prostějovské radnice pak můžeme vidět věžní hodinový stroj, který se zachoval díky tomu, že Bruno Winter zaplatil jeho restaurování. (Původně byl stroj, který pochází ze zámku v Jesenci, umístěn v expozici  hodin v muzeu, v roce 2011 byl přemístěn z muzea do tehdy nově vybudované expozice v radniční věži. V muzeu byl následně vystaven věžní hodinový stroj z chrámu Povýšení sv. Kříže z r. 1698 – práce hodináře Františka Spurného). Kameny budou uloženy v ulici Blahoslavova č. 13, před sladovnou, kterou Winterovi provozovali. Den před nástupem do transportu zvolil Bruno Winter dobrovolný odchod ze života (27. 6. 1942) spolu se svou druhou ženou Theresou Winterovou.

Kurt Winter, syn Bruno Wintera. Byl zatčen gestapem, zavražděn 1943 v Osvětimi. Syn Hugo Winter válku přežil (prchl zavčas z Vídně nejdříve do Paříže a poté do Anglie, kde dnes žijí jeho potomci).

10:00 Wolkerova 20            Ida a Moritz Schreiberovi (v Prostějově provozovali povoznictví, obchod s dřevem, palivem a stavebninami).

10:30 Křížkovského 1         Ernestine, Edith a Desider Tausovi (potomci rodiny Schreiber-Taus žijí v Izraeli. Uložení kamenů za Schreiberovy a Tausovy iniciovala paní Dalia Segev z Izraele, vnučka Schreiberových a dcera přeživší Edith Tausové, provdané Mayer).

11:00 Kollárova 3              Jan Uher, Kollárova 3 (u budovy dnešního Gymnázia Jiřího Wolkera, kde studoval). Jan Uher byl členem sokolské organizace, pracoval mimo jiné jako knihovník T. G. Masaryka. V roce 1939 byl zatčen gestapem, popraven přesně před 80 lety, 27. 10. 1942 v Berlíně – Plötzensee.

Vasil Kaprálek Škrach, Kollárova 3 (u budovy dnešního Gymnázia Jiřího Wolkera, kde studoval). Vasil Kaprálek Škrach byl osobním tajemníkem a archivářem T. G. Masaryka. Byl zatčen gestapem a v roce 1943 popraven v Berlíně – Plötzensee.

Díky vstřícnosti současného majitele sladovny Castello (Blahoslavova ulice) bude možné po uložení kamenů za manžele Winterovy a Kurta Wintera krátce nahlédnout do sladovny, která dodnes vyrábí podle tradiční receptury bratří Winterových.

Ukládání pamětního kamene za Jana Uhra se zúčastní jeho vnučky (Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., roz. Uhrová a Mgr. Eva Handlová, roz. Uhrová), dále pravnučka Michaela Marta Uhlířová a neteř, paní Eva Zbořilová, roz. Nedělníková. Ta je zároveň vnučkou stavitele Nedělníka (firma Konečný – Nedělník stavěla mimo jiné prostějovskou radnici nebo novou prostějovskou synagogu).

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém