V Prostějově přibyde dalších 13 kamenů zmizelých

Od roku 2019 ukládá spolek Hanácký Jeruzalém v ulicích Prostějova kameny zmizelých za židovské spoluobčany, kteří se stali oběťmi holocaustu. Od roku 2021 pak také za členy prostějovské Sokolské obce popravené nacisty. Dosud tak bylo uloženo 60 pamětních kamenů, k nimž 29. června přibyde 13 nových.

Připomínat budou osudy zavražděných Ilsy Sinaibergerové, 22 let, Růži Hermannové, 17 let, Markéty Grünwaldové, 22 let, Etelly Somogyiové, 15 let, Kathe Gelbové, 17 let, Pavla a Viléma Czechových, 13 a 7 let, Judity Kurzové, 17 let, Bedřicha Lamma, který zemřel ve věku 15 let po pochodu smrti, Hany Langerové, zavražděné ve věku 21 let, Růženy Brüllové, jíž vzali nacisté život, když jí bylo 23 let, Kláry Sternbergové, zavražděné ve věku 18 let a sourozenců Elsy a Freidricha Spitzerových, kteří přišli k příbuzným ze Sudet, ale ani v Prostějově nebyli na dlouho v bezpečí. Zavražděni byli v Baranoviči, když Else bylo 43 a Fridrichovi 41 let.

S ukládáním kamenů začneme v 8:00 v ulici Jihoslovanská č. 10, kam umístíme kámen za Ilsu Sinaibergerovou, pokračovat budeme ulicemi Havlíčkova, Rejskova, Palackého, Žeranovskou, Uprkovou, Komenského a oficiální zakončení a uložení posledního kamene je plánováno na 13:00 na náměstí E. Husserla (vedle hotelu Avion).

V letošním roce ukládáme kameny ve spolupráci s opavským spolkem CEBENA – cesta bezmoci a naděje.

Spolek CEBENA se věnuje osudům lidí z tzv. pochodu smrti. Ten se podařilo podrobně zmapovat opavskému badateli a zároveň předsedovi spolku Vladimírovi Nevludovi. Právě mapování pochodu smrti spojilo práci spolku Hanácký Jeruzalém a CEBENA, a to konkrétně osudem Bedřicha Lamma. Bedřich se narodil v roce 1930 v Moravské Třebové. Jako osmiletý byl po obsazení pohraničí odvezen do bezpečí k tetě do Prostějova. Odtud byl však, stejně jako další více než tisícovka Židů z Prostějova deportován do Terezína a poté do Osvětimi. 17. ledna 1945 se vydal v silném mrazu na pochod smrti. Počátkem února dorazil do Mauthausenu. Zde se dočkal osvobození americkou armádou. Na následky vyčerpání však 15ti letý Bedřich v Mauthausenu umírá…

Osudy všech zavražděných budou v průběhu ukládání kamenů podrobně připomenuty.

-jg-

Harmonogram ukládání – začátek a poslední stanoviště jsou časy pevně dané, zbývající spíše orientační:

8:00:

  1. Jihoslovanská 10 – 1 kámen (Ilsa Sinaibergerová)

8:40:

  • Havlíčkova 47 – 1 kámen (Růža Hermannová)

9:00:

  • Havlíčkova 20 – 1 kámen (Markéta Grünwaldová)

9:25:

  • Rejskova 6 – 1 kámen (Etella Somogyiová)

9:50

  • Palackého 25 – 3 kameny (Kathe Gelbová, Pavel Czech, Vilém Czech)

10:20:

  • Žeranovská 17 – 2 kameny (Judita Kurzová, Bedřich Lamm)

10:45:

  • Uprkova 6 – 1 kámen (Hana Langerová)

11:10:

  • Komenského 21 – 1 kámen (Růžena Brüllová)

11:40:

  • Komenského 2 – 1 kámen (Klára Sternbergová)

13:00

Nám. E. Husserla 14 – 1 kámen (Friedrich und Elsa Spitzer – 1 kámen)

O ukládání kamenů informuje Olomoucký report

Zde také tištěná verze Regionu Opavsko (o Bedřichu Lammovi):