V Prostějově odhalí desku obětem holocaustu

Prostějovský spolek Hanácký Jeruzalém připravuje odhalení pamětní desky obětem holocaustu. Vzpomínková akce se uskuteční v pátek 1. 6. 2018 v 11:00 hod. Deska bude umístěna vně budovy hlavního vlakového nádraží, směrem ke kolejišti.

 „Právě z tohoto místa se na přelomu června a července roku 1942 nedobrovolně vydalo na cestu bez návratu přes 1200 lidí z Prostějova a okolí. Drtivá většina z nich byla kvůli svému židovskému původu povražděna v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Domů do Prostějova se vrátila pouze zhruba stovka osob,“ říká předseda spolku Michal Šmucr a pokračuje:

„K myšlence nechat zhotovit pamětní desku a umístit ji na budově hlavního vlakového nádraží nás inspirovala loňská Cesta bez návratu, kterou organizovali dnes už členové našeho spolku Jan Jun a Josef Dekastello. Uvědomili jsme si, že více než tisícovku našich někdejších spoluobčanů, kteří se stali obětmi největší genocidy 20. století, dodnes v Prostějově na veřejně přístupném místě prakticky nic nepřipomíná.  To bychom chtěli alespoň zčásti napravit.“

Po odhalení desky bude následovat symbolická cesta zpět do města a od zhruba 12:00 hodin krátký kulturní program v Husově sboru (bývalé synagoze).

Odhalení pamětní desky obětem holocaustu není první akcí spolku Hanácký Jeruzalém. Ten se na podzim loňského roku, krátce po svém vzniku, představil veřejnosti přednáškou na téma rušení starých hřbitovů a našich hodnotách. V únoru se pak spolek připojil k oslavám židovského svátku PURIM. Dlouhodobým projektem spolku je ukládání tzv. Stolpersteinů – Kamenů zmizelých – do chodníků v majetku města Prostějova. Místní radnice nedávno povolila uložení prvních pěti kamenů v Křížkovského ulici.

-jg-

fota: hlavní vlakové nádraží v Prostějově tak, jak vypadalo ještě v roce 1942 (zdroj: Státní okresní archiv Prostějov)

          bývalá synagoga, dnešní Husův sbor (archiv spolku)