V neděli 21. května se uskuteční za účasti prezidenta republiky Petra Pavla ústřední pietní akce tohoto roku, tradiční Terezínská tryzna

21. května proběhne na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2023 převzal ministr kultury ČR Martin Baxa.

Každoroční vzpomínková slavnost Terezínská tryzna se bude konat 21. 5. 2023 na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Po nástupu Čestné stráže a hudby Armády ČR bude tryzna v 10 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Po zaznění státní hymny v podání operní pěvkyně Edity Adlerové přivítá zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Následně přijde na řadu hlavní projev prezidenta České republiky Petra Pavla, na který naváže slovo pamětníka, v letošním roce jím bude Ján Hanák – bývalý vězeň terezínského ghetta. Následovat bude tradiční křesťanská a židovská modlitba, program tryzny pak bude zakončen hudebním vystoupením dívčího pěveckého sboru Puellae cantantes z Litoměřic.

„Z účasti pana prezidenta Pavla se velice těšíme a i z důvodu jeho bydliště v obci Černoušek u nedaleké Roudnice nad Labem jsme věřili, že naše pozvání přijme. Kromě prezidenta republiky či bývalých vězňů jsou k účasti na akci každoročně zváni ústavní a vládní činitelé České republiky a členové zákonodárných institucí, reprezentanti zastupitelských sborů akreditovaných v ČR ze zemí, jejichž příslušníci prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích, a zástupci tuzemských i zahraničních martyrologických institucí,“ uvádí ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

Tryzna v Terezíně se každoročně koná vždy třetí neděli v květnu na závěr Mezinárodních pamětních dní odboje jako odkaz tzv. Buchenwaldské přísahy. Jejím obsahem bylo prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu.

„Letošní nedělní program bude doplněn o hudební matiné, kde vystoupí mezzosopranistka Edita Adlerová. Vstupné na akci je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě je však doporučena rezervace na emailu rychova@pamatnik-terezin.cz, doplňuje Stanislav Lada, tiskový mluvčí Památníku Terezín.

Akreditace médií bude možná buď předem na níže uvedeném kontaktu, nebo na místě, při vstupu do aleje při Národním hřbitově. Akreditace umožňuje zástupcům médií vstup do prostoru Národního hřbitova, který je jinak přístupný pouze pro delegace zúčastněných, jde o prostor vhodný pro fotografování i natáčení. Stejnou možnost mohou využít také vlajkonoši.

„Před hlavní pietní akcí proběhne od 9 hodin na bývalém popravišti Malé pevnosti také pietní shromáždění k uctění obětí poslední popravy ze dne 2. května 1945, které pořádá Gymnázium Uherské Hradiště. Pokud by se chtěl někdo z řad veřejnosti či médií tohoto shromáždění zúčastnit, nechť mě kontaktuje na emailu nebo telefonu níže,“ uzavírá Lada.

Pro veřejnost bude Malá pevnost otevřena od 10:30, po odchodu delegací z Malé pevnosti na Národní hřbitov, otevírací doba v ostatních návštěvnických objektech Památníku Terezín zůstává nezměněna. Po celý tento den mají návštěvníci volný vstup do všech objektů Památníku Terezín.

Upozorňujeme, že v důsledku uzavřené části komunikace II/608 vedoucí podél Národního hřbitova doporučujeme všem návštěvníkům příjezd na parkoviště před Malou pevností ze směru od města. Pro jedoucí po dálnici D8 doporučujeme využít exit 45 ve směru na Litoměřice a Lovosice.

Mgr. Stanislav Lada

Zde ještě pozvánka na koncert Vídeňských filharmoniků 30. května v Terezíně: