V Městské knihovně v Prostějově proběhl tradiční Den pro Izrael

Dva z přednášejících – Jaromír Vykoukal a Mojmír Kallus

V pondělí 4. listopadu 2019 proběhl v podkrovním sále Městské knihovny v Prostějově tradiční Den pro Izrael. Diskusní podvečer měl téma: „Proč stojíme za Izraelem?! Izraelsko-palestinský konflikt, Evropská unie a my“ uspořádaly Církev bratrská, Církev Slovo života, česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě (ICEJ), spolek Hanácký Jeruzalém a Městská knihovna v Prostějově. 

 

Téma představili a diskusní podvečer vedli předseda české pobočky ICEJ a mezinárodní ředitel ICEJ v Jeruzalémě Mojmír Kallus, člen výkonného vedení ICEJ v ČR Daniel Žingor a major v záloze a člen spolku Hanácký Jeruzalém Jaromír Vykoukal, který jako přednášející vystupoval potřetí, a který dle potřeby alternuje Daniela Haslingera.

Vražda Anežky Hrůzové a tzv. hilsneriáda, československá Ústava z roku 1920 zaručující Židům získání statutu národnosti, návštěva prezidenta T. G. Masaryka ve Svaté zemi v roce 1927, založení Masarykova sadu v roce 1930 a kibucu Sarid československými emigranty, Mnichov, protižidovské zákony, plán OSN z roku 1947 na rozdělení Palestiny na arabský a židovský stát, vyhlášení státu Izrael 14. května 1948, první arabsko-izraelská válka, akce „Důvěrné Izrael“ představující československou pomoc zbraněmi a výcvikem vojáků a pilotů, šestidenní válka roku 1967, jom-kipurská válka roku 1973… – těmito a dalšími historickými událostmi a z toho plynoucím novodobým vývojem vztahu Čechů k Židům provedl přítomné Jaromír Vykoukal. Rok 1967 znamenal výrazné ochlazení vztahů Československa k Izraeli. Tehdy naše země ukončila diplomatické vztahy s Izraelem, a do roku 1989 jsme byli vedle Sovětského svazu jediným státem, na jehož území nesměl vstoupit izraelský občan. „Situace se změnila po roce 1989. Navzdory etapě, kdy Československo mělo vyloženě nepřátelský postoj k Izraeli, je v této zemi naše republika stále vnímána velmi pozitivně. A to především kvůli vojenské pomoci při vzniku Státu Izrael,“ uvedl Jaromír Vykoukal.

Nad Palestinou jako uměle vytvořeným státem s neexistující národností se zamýšlel Mojmír Kallus. Na druhou stranu „došlo k určitému posunu vnímání Izraele u arabských zemí“. Bejnamin Netanjahu navštívil Omán, ministryně Miri Regev byla ve Spojených arabských emirátech, proběhl workshop Mírem k prosperitě v Bahrajnu za účasti izraelského ministra zahraničních věcí. Právě těmito události dokumentoval Mojmír Kallus onen posun. Určité momenty propojení kultur by měla přinést i nadcházející světová výstava EXPO 2020 v Dubaji.

přednášející Daniel Žingor

Daniel Žingor se ve svém příspěvku zabýval projevy narůstajícího antisemitismu v Evropě (především v Německu a Švédsku) a diskriminací Izraele ze strany Evropské unie. Žingor zároveň poukázal na financování karnevalu v Belgii organizací UNESCO, na němž „vystupovaly“ jako masky i karikatury vyobrazení ortodoxních Židů, což v podstatě symbolizuje stereotypní projev antisemitismu.

Připomenuto bylo usnesení poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z října letošního roku odsuzující projevy antisemitismu a odmítající zpochybňování práva státu Izrael na existenci a obranu a zároveň odsuzující aktivity vyzývající k bojkotu státu Izrael.

Ve dvouhodinové besedě zazněla celá řada dalších témat, příklad role Ruska na Blízkém východě a situace po volbách v Izraeli. Zájemci se také mohli seznámit s knihami a časopisy vydávanými ICEJ. K dispozici byla poslední čísla časopisu Slovo z Jeruzaléma. Zároveň přednášející představili server Israel.cz, který přináší aktuální články k dané problematice a historické články.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém