V Městské knihovně se konala akce Nejen Purim s Hanáckým Jeruzalémem

V pondělí 9. března 2020 se konala v podkrovním sále Městské knihovny v Prostějově akce Nejen Purim s Hanáckým Jeruzalémem. V jejím úvodu se přítomní seznámili s historií tohoto nejveselejšího židovského svátku, jehož oslava letos připadla na 10. březen. Vyslechli si příběh královny a zachránkyně Židů Ester, požehnaného Mordechaje a zlého rádce Hamana. Předčítání z knihy Ester, vzájemné se obdarování, slavnostní hostina, pořádání karnevalů i pečení koláčků zvaných Hamanovy uši – to vše tvoří obsah Purimu.

Byl také podán výklad o historii křesťanského hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla a starého židovského hřbitova včetně pojetí hřbitovů v křesťanství a židovství. Křesťanský hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla byl zrušen a ostatky zemřelých byly exhumovány. V letech 1919–1932 probíhala jednání mezi městem a Farním úřadem ohledně úprav a finančního vyrovnání. Byl zde zřízen sad, botanická zahrada a fara.

Nedaleký židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici nebyl zrušen. Židovská obec se prodeji bránila z důvodu neporušitelnosti hrobů. Město nakonec pozemek koupilo až v červenci 1943 jako arizovaný židovský majetek od Vystěhovaleckého fondu pro Čechy, Moravu a Slezsko. Náhrobky byly vytrhány a rozprodány stavebním firmám, kameníkům a občanům. Koncem války zde bylo vojenské cvičiště a zákopové protiletecké kryty. Po válce kolotoče, střelnice a dětské hřiště. V letech 1971–1974 byla na sousedním pozemku postavena základní škola. Její parkoviště se nachází v západní části hřbitova. Prostor bývalého hřbitova dostal parkovou úpravu. Dodnes se zde nacházejí ostatky téměř dvou tisíc židovských obyvatel Prostějova.

Připomenuty byly tři významné osobnosti. Rabín Cvi Jehošua Horowitz působící Jemnici, Třebíči a Prostějově byl významným učencem a představitelem chasidského hnutí. V listopadu loňského roku zde byl instalován jeho náhrobek. Továrník Veith Ehrenstamm byl prvním Židem, kterému bylo oficiálně umožněno žít mimo ghetto. S jeho osobností jsou spojeny domy č. 20 v  Uprkově ulici a nadační dům č. 6 v Demelově ulici, který sloužil jako škola. Lékař a učenec Gideon Brecher nechal zřídit nadační dům v ulici Sádky č. 2. Sloužil jako židovský chudobinec a chorobinec a později i jako synagogální sbor. Obdržel písemné poděkování zastupitelstva města za pomoc při epidemii cholery za prusko-rakouské války v roce 1866.

V další části byl představen architektonický návrh úprav plochy starého židovského hřbitova a okolí. Diskutovalo se o využití jeho potencionálu jako kulturní památky. Starý židovský hřbitov, ale i další objekty spjaté s židovskou historií přitahují totiž pozornost i návštěvníků ze zahraničí. Byli mezi nimi členové spolku přátel Uměleckoprůmyslového muzea z Vídně, návštěvníci z Jeruzaléma, Haify, Velké Británie, amerického Kansasu a naposledy z kanadského Toronta.

Hanácký Jeruzalém prezentoval i některé pořádané akce, mezi nimi například odhalení pamětní desky obětem holocaustu na vlakovém nádraží v Prostějově v roce 2018, uložení prvních jedenácti Stolpersteine v roce 2019 a akci Prostějov židovský pořádanou taktéž v roce 2019  v rámci akce Brány památek dokořán.

A co spolek Hanácký Jeruzalém připravuje na nejbližší období ? 21. dubna se uskuteční  Jom -ha-šoa  ( Den obětí holocaustu) – veřejné čtení  jmen  obětí holocaustu (s největší pravděpodobností virtuálně, tedy za použití moderních komunikačních prostředků). Dále bude uloženo 18  kamenů zmizelých. Přijet by na tuto akci měla například dcera prostějovské rodačky Edy Tausové Dalia Segev z Izraele a dcera Judy Sternkückera, který včas z Prostějova prchnul, zapojil se do boje proti nacistům a jehož dcera dnes žije ve Švýcarsku.  Připracuje se označník s informacemi v češtině a angličtině o kulturní památce starý (druhý) židovský hřbitov v Prostějově. Dodejme ještě, že zásluhou spolku Hanácký Jeruzalém dostala plocha starého židovského hřbitova tři nová parcelní čísla a došlo tak k „odpamátnění“ parcely v okolí školy.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém