Uspěli jsme v grantové výzvě Objevujeme Česko

ilustrační foto – virtuální rekonstrukce nové prostějovské synagogy

Spolek Hanácký Jeruzalém obsadil druhé místo v grantové výzvě Objevujeme Česko. Výběrovou komisi zaujal projekt Zmizelý a znovunalezený Prostějov židovský. Spolek se tak pustí do realizace mobilního průvodce po židovských stopách „hanáckého Jeruzaléma“. Druhé místo v soutěži znamená mimo jiné i finanční dotaci ve výši 75 tisíc korun na realizaci tohoto záměru.

Máme nesmírnou radost z úspěšného umístění v této výzvě. Projekt umožní poznat zapomenutou a bohužel stále zbytečně opomíjenou stránku historie města Prostějova. Ta je přitom bohatá a zajímavá nejen pro občany Prostějova, ale i pro návštěvníky města a věříme, že obohatí i současnost města“, říká předseda spolku Michal Šmucr. 

Trasa připravovaného mobilního průvodce s (v první fázi) 10 zastaveními vede oběma částmi někdejšího židovského ghetta a končí na starém židovském hřbitově poblíž centra města. Prostějov býval vzhledem k druhé nejpočetnější židovské komunitě na Moravě nazýván „hanáckým Jeruzalémem“. V 19. a 20. století došlo k obrovskému rozkvětu města, vznikaly hodnotné stavby a výstavní budovy včetně  Tempu (nové synagogy) vystavěného v secesním stylu. Holocaust prostějovskou židovskou komunitu téměř zcela zahubil. Z více než 1200 obyvatel židovského původu se zpět do města vrátila stovka a ani ti zde většinou nezůstali. Nikdo je tu totiž nečekal. Židovské ghetto bylo postupně zbouráno, dnes z něj zbylo pouze torzo, povrch starého židovského hřbitova byl zničen. Nová synagoga se změnila v kostel. Přesto se částečně díky dobovým fotografiím a částečně díky skutečně zachovaným budovám podařilo židovské stopy ve městě znovu objevit. A s nimi i jejich příběhy...

Věříme, že už na příští turistickou sezónu budeme moci městu, jeho obyvatelům i návštěvníkům nového mobilního průvodce nabídnout.

-jg-

Kompletní informace k výsledkům grantové výzvy naleznete zde

O grantové výzvě a umístění spolku píše také Olomoucká drbna zde