Univerzita Palackého vydala knihu o olomouckých Němcích

titulní strana knihy

Vydavatelství Univerzity Palackého vydalo knihu absolventa Katedry historie Martina Hájka Olomoučtí Němci 1918–1938. Zájemci o olomouckou regionální historii se mohou těšit na nový knižní titul. Monografie se věnuje široké paletě témat týkajících se života německé menšiny v Olomouci za první republiky od komunální politiky přes školství, spolky a německojazyčný tisk, ale pozornost je směřována i k německé veřejné knihovně, která byla ve své době významnou kulturní institucí.

Čtenáři si mohou udělat obrázek nejen o životě olomouckých Němců, ale i o česko-německých vztazích v jazykově smíšeném prostředí města. V knize jsou představeny i tehdejší významné osobnosti olomoucké komunální politiky. „Když se bavíme o Němcích u nás, většina z nás si vybaví pohraničí. Nesmíme ale zapomínat, že zde existovaly i jazykové ostrovy, jakými byla například Olomouc. V době první republiky zde německá menšina tvořila až čtvrtinu obyvatel města. Dnes se o tom moc neví, a proto jsem chtěl tuto pozapomenutou kapitolu dějin města připomenout,“ uvedl autor knihy Martin Hájek.

fotbalový tým DFC Olmutz

Kniha je vydáním disertační práce, kterou autor psal v letech 2014–2018 na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého pod vedením prof. Pavla Marka, který k tomu dodává: „Monografie je velmi zdařilou vědeckou studií, která prokazuje schopnost autora stanovit si výzkumné téma, cíle výzkumu, nalézt a vyčerpat adekvátní pramenné zdroje, a na základě jejich analýzy vystavět odborný výklad a dospět k jasným závěrům svého bádání. Publikace najde čtenáře a vyvolá pozitivní ohlas jak v odborné veřejnosti, tak mezi obyvatelstvem regionu. Její badatelský přínos je mimo veškeré pochybnosti.“

Martin Hájek vystudoval historii na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorské studium obecných dějin absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se především německou menšinou v Olomouci a česko-německým vztahům v době první Československé republiky. Je autorem knih Odsun Němců z Olomouce (2013) a Vrahovice v moderní době. Dějiny obce v letech 1885–1973 (2019).

Německý spolkový dům, dnešní Billa

Publikaci je možno si koupit na e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého.

https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5726-0

HÁJEK, Martin: Olomoučtí Němci 1918–1938. Olomouc 2020.

ISBN: ISBN 978-80-244-5726-0 (tisk), ISBN 978-80-244-5783-3 (on-line)

Počet stran: 206

Vydavatel: Vydavatelství Univerzity Palackého

Mgr. Martin Hájek, Ph.D.