Uložili jsme další Kameny zmizelých

Celkem 15 kamenů za židovské občany, kteří byli zavražděni v průběhu II. světové války kvůli svému původu, jsme uložili ve čtvrtek 26. 5. 2022 v prostějovských ulicích. Další kameny přibydou pak v měsíci září.

V letošním roce si připomínáme 80. výročí transportů našich někdejších židovských spoluobčanů. Z více než 1200 bývalých sousedů koncentrační a vyhlazovací tábory přežila zhruba stovka. Kameny zmizelých tak alespoň symbolicky připomínají, že zde tito lidé žili, připomínají kdysi početnou židovskou komunitu.

Mottem akce byla Cesta zpět

Chceme jednak připomenout tragický osud prostějovských Židů, zároveň však zdůraznit, že záměr nacistů a komunistů vymazat tyto lidi z paměti, se naštěstí nezdařil; naopak, připomínáme si život, bohatou tvůrčí činnost a přínos židovského obyvatelstva pro Prostějov.

V této etapě byla uloženy tyto kameny:

Svatoplukova 29:               3 kameny (Liana Beamtová, Pavla Beamtová, František Adámek)

Olomoucká 2:                   1 kámen (Ruth Weiszová)

Vápenice 25:                     3 kameny (Mína, Eva a Zdenka Bergerovy)

nám. T. G. Masaryka 23:  3 kameny (Otto Walter Deutsch, Petr Deutsch, Mirko Engel)

nám. Sv. Čecha 2:          3 kameny (Liddi Bandová, Helmut Banda, Pavel Banda)

Komenského 6:               2 kameny (Kateřina Altarová, Emil Altar)

Akci finančně podpořilo statutární město Prostějov

Ukládání kamenů provedla firma FCC Prostějov, za což velmi děkujeme!

-jg-

Videoreportáž z akce

Reportáž BEA Production

IDnes o akci

fotogalerie z akce: