Tvorba modelu pokračuje

Na podzim roku 2018 uspořádal spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově svoji první výstavu v galerii Špalíček (někdejší obecní židovský dům – dnešní Uprkova ulice). Výstava nesla název Zmizelé a znovuobjevené židovské město. K vidění byl tehdy v jedné z vitrín i rodící se papírový model jižní části někdejšího ghetta (tedy prvních pár domů a parčík).

Člen spolku Jan Lázna s výrobou modelu pokročil (a není to práce jednoduchá – z archivních plánů a fotografií vytváří model sám). Probírá se plány domů v ulicích Uprkova, Kostelní, Hradební, Koželuhova, Křížkovského… Tak vám v závěru roku 2020 přinášíme několik fotografií, jak mu jde práce od ruky 😉 . (první tři snímky jsou z roku 2018, další jsou již ony přírůstky)

Přejeme všem pevné zdraví a vše dobré v roce 2021! A ať se brzy setkáme osobně, nejen virtuálně. Naopak, nechť se brzy alespoň virtuálně projdeme Honzovým modelem! Děkujeme všem za přízeň a podporu!

členové spolku Hanácký Jeruzalém Prostějov