Tower of David: inspirací i pro hanácký Jeruzalém?

Tower of David

Nachází se nedaleko Jaffské brány, jedné z bran Starého města, v izraelském hlavním městě Jeruzalémě. Tower of David – Muzeum historie Jeruzaléma. V srdci tamní Citadely se rozprostírá zahrada s významnými archeologickými nálezy dokumentujícími různé etapy dějin tohoto místa…

jedna z expozic v Tower of David

Nástěnné panely, trojrozměrné modely i audiovizuální projekce provedou návštěvníka důležitými milníky historie Jeruzaléma. Stálá expozice se nachází v prostorách hradního dvora nebo v okolí suchého hradního příkopu .

Na autentickém místě se tak potkává jak dávná minulost v podobě archeologických nálezů a dochovaných staveb, historie připomenutá trojrozměrnými modely, fotografiemi a moderními technologiemi, tak i současnost v podobě okolního života dnešního Jeruzaléma.

Co by ale vlastně mohlo být onou inspirací pro „hanácký Jeruzalém“?

starý židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici před zničením a rozprodáním náhrobků

Autentické místo, autentické nálezy, bohatá fotodokumentace, písemné záznamy. To všechno máme. Autentickým místem je plocha starého židovského hřbitova ve Studentské ulici, autentickými nálezy jsou náhrobky nebo jejich fragmenty, které se podařilo dosud nashromáždit, fotografií je dostatek a pohnutá historie tohoto místa pečlivě zdokumentována.

Co dál?

Starý židovský hřbitov a židovská historie Prostějova vůbec skýtá obrovský potenciál pro turistický ruch (pomineme-li etickou nutnost pietní úpravy starého nebo spíše II. hřbitova a vyrovnání se s vlastní minulostí). Navzdory skutečnosti, že mnohé bylo nejen v průběhu války, ale také za minulého režimu necitlivě a často zbytečně srovnáno se zemí. ..

Jana Gáborová, členka spolku Hanácký Jeruzalém

Starý, nebo spíše II. židovský hřbitov ve Studentské ulici dnes – náhrobky byly zničeny či rozprodány městem v průběhu II. světové války. Po rehabilitaci hřbitova by mohlo být místo zajímavé i pro turisty, což naznačil zájem ze strany nejen Prostějovanů, ale také návštěvníků z Olomouce, Přerova a dokonce Bratislavy v rámci akce Brány památek dokořán. Lokalita je navštěvována i potomky někdejších občanů Prostějova, kteří přežili šoa, a do místa, jež bylo domovem jejich předků, se vracejí. Navštěvují jak nový hřbitov za Brněnskou ulicí, tak toto pohřebiště, kde dodnes spočívají ostatky bezmála dvou tisícovek lidí.