Téma rušení prostějovských hřbitovů přitáhlo pozornost

Zhruba sedm desítek zájemců o prostějovskou historii zaplnilo sál Českobratrské církve evangelické v sále U Kalicha v Prostějově. Spolek Hanácký Jeruzalém zde pořádal přednášku historiků Karla Kavičky a Marie Dokoupilové na téma rušení starých hřbitovů a našich hodnotách.


Doktor Kavička přiblížil přítomným místa, kde se v Prostějově v minulosti pohřbívalo, kdy se začalo pohřbívat mimo centra měst a také seznámil posluchače s tím, jak probíhalo zrušení starého křesťanského hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla. Proces trval celých 13 let, od roku 1919 až do roku 1932 s ohledem na křesťanskou liturgii. Doktorka Dokoupilová navázala tématem likvidace starého židovského hřbitova ve Studentské ulici, která probíhala od konce 30. let minulého století a zejména v období nacistické okupace. Přítomní měli možnost seznámit se s osudem některých náhrobků ze hřbitova a vidět i některé dosud nepublikované fotografie, které jsou v majetku památníku obětem holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě.

Téma bylo oběma historiky předneseno velmi citlivě, přítomní posluchači se dověděli řadu zajímavých a informací a souvislostí.

Spolek Hanácký Jeruzalém